Bigas Luna színeváltozásai
Sonka, csecs, telihold
Bikácsy Gergely

A szürreális Bigas Luna az évszázados spanyol kulturális-szexuális hagyomány ellen lázad, akár Dalí, Bunuel vagy Almodóvar.

Ki hinné, de a nem oly könnyen érthetõ és mára feledett Saurát igen kedvelte nálunk a hetvenes évek mûvészmozi-közönsége: sokunk freudi indíttatású jancsói parabolát látott filmjeiben, a távoli diktatúra tiltásaiban a saját külsõ-belsõ tiltásait -- nem is jogtalanul. Aztán vége lett a spanyol diktatúrának, Saura önismétlõvé vált, fáradttá és modorossá. „Franco ellen jobb volt” – az õ filmjeire igazán illett a mondás, mi legalábbis itt Pesten és Szegeden, meg más egyetemi városokban meguntuk. Saura táncfilmre váltott: tehetségesen tette, nem illusztrált, hanem láttatott, de aztán a Carmen és a Vérnász sikere után lassan a közönsége is változott, öregedett, tán fásult is, végül teljesen elszivárgott. Évtizeddel késõbb újabb táncfilmjeit már mások nézték és becsülték (ha becsülték), új nézõnemzedék.
Saura hanyatlása után Magyarországról nézve úgy látszott, nincs is spanyol film, itthon valóban nem is volt, egészen Almodóvar bejöveteléig. Egyetlen új spanyol film azonban mégis felszikrázott egy addig ismeretlen rendezõtõl: sokan érdekesebbnek láttuk, mint a korai, alig ismert Almodóvart. Ez volt a Sonka, sonka, rendezõje Bigas Luna.
Magam még elõbb találkoztam emelkedõ csillagával. Egy régi barcelonai fesztiválon az igazgató mindenáron Bigas Luna elsõ katalán nyelvû filmjére (Angustia – Szorongás) kapacitálta vendégeit: a mozikban futott premierként, nem a fesztivál programján. Vonakodtam, mert sajnos, Bigas Luna egyik korábbi fesztivál-filmjével (Reborn – Újjászületés) nagyon nem volt szerencsém: a misztikumot, blöfföt szurkáló, és láthatólag kicsit ironikusan kezelni vágyó opusa maga is nagyhangú misztikus blöff lett, kevés iróniával és igazi spiritualitással, viszont vastag álmisztikai keverccsel tálalva. Máig nehezen viselem el ezt a gyakori filmtípust.
Az Újjászületés vásznán üstökös közelgett, a rosszabb, intellektuális fajtából, nyomában pusztulás fenyegette a világot, üzent a misztikus Gonosz, susogva üzent a jeges ûrbõl, ráadásul értelmiségi hangja volt, nem ám a tömegfilm nézõinek szólt -- én meg a kijáratot kerestem, késõn értesülve a helyi szokásról, hogy ugyanis San Sebastian ódon színház-vetítõjében a film utáni hosszú tapsra zárva tartják a lépcsõ-lejáratot. Mivel nem mentem ki elég korán, most nézhettem szitkozódva az álmisztikum üstökösét, aztán a bravózásra színpadon hajlongó blöff-rendezõt. A katalán származású Bigas Luna akkor, húsz éve, angol nyelvû misztikus opusa után épp Amerikából tért haza. Úgy sejtettem, szemfényvesztõ adottsága majd ott is meg hazájában is a leghamisabb utakra vezeti.

*

Ki is ez a Bigas Luna? – kérdeztem csodálkozva, mikor tíz év multán azon kaptam magam a Bem Moziban, hogy vadul tapsolok a Sonka, sonka meghökkentõ befejezésekor. „A dráma és melodráma, a filozofikus fantasztikum posztmodern vegyítõje” -- írja róla jogosan és találóan az új (magyar) Filmlexikon. Ennek addig csak szándékát tapasztaltam, mûvészi ötvözet nem jött létre a rendezõ nevét harsányan piacra dobó Újjászületésben. Efféle „posztmodern vegyítés” egyébként a legújabb, már Almodóvar után jött fiatal spanyol rendezõknek is fõ törekvése. Így Alejandro Amnebar filmjei, a Halálos tézis, meg fõként második, még pimaszabbul halandzsázó filmje, a Nyisd ki a szemed!, mely kirobbanó sikert aratott az ilyen hangra-színre éhezõ, és „az újszülöttnek minden új” szemléletû fiatal nézõk között, még itthon is. Nem vállalom az újszülöttek státusát. E filmtípus nem oly távoli rokonaként magam, fiatalon-öregen, sokkal többre becsülöm Julio Medem Az Északi sarkkör szerelmesei címû finomabban játékos, a szó nemes értelmében ravaszul megmunkált labirintus-jellegû opusát.
Bigas Luna értéktelenségét illetõen azonban tévedtem. Tévedtem, még ha minden okom megvolt is a gyanakvásra. „Inspiration paillarde”-- írta filmjeinek ihletésérõl a spanyol és latin-amerikai filmet legjobban értõ francia kritikus. Vagyis: „a bujaság inspirálja”, és e fogalmazásban némi iróniát érzek. Vagy csak én vetítem rá? Nem a pornófilmek põre bujasága ez, hanem a pornó provokatív hangulatát megteremteni vágyó, eszközeit ravaszabbul használó intellektuális bujaság. Elegyes öröm: majdnem marquis de Sade vagy Bunuel hangja – de Bigas Lunának még sincs sok köze hozzájuk. Ez az inspiráció valóban teremthet eredeti és erõs mûvet, de gyakrabban mûvi és felszínes, a harsány látványra, naivabb közönség tetszésére vágyik, közben meg mindenféle ravaszul elrejtett publicisztikus utalásokkal a társadalomról, a „helyzetrõl” is mondani akar, lehetõleg nagyot, meg ravaszul többrétegû filozofikumot is adagol. Nem sok, nem felszínes ez?
A Sonka, sonka mégis kiváló, gazdag jelentésû alkotás: hars melodrámát vegyít akciófilmmel, bûnfilmmel és jelképiséggel: kisrészt blöff, nagyrészt tehetséges és friss alkotás, amely egyaránt tud élni a történet-elmondás minden modern trükkjével, szemérmetlen hatásvadászattal és annak ironikus idézõjeleivel. Sikere lett, nagyobb, jogosabb, mint addig. Természetes, hogy Bigas Luna újult ügyességgel lendült elõre most megtalált útján: gyorsan még két rokonfilmet forgatott e modorban.
Az Aranytojás építész-vállalkozó hõse csak két nõvel érzi jól magát ágyban és hivatásában egyaránt. Hõsünk Dalí-rajongó, a katalán mester extremitását véli önmagában is felfedezni: machóságára („aranytojásaira”) a legbüszkébb. Sikereit a szerelemnek és érdekei könyörtelen érvényesítésének köszönheti. Érdek és szex? Vegyíthetetlen minõségek, vagy épp nagyon is vegyíthetõek? Errõl is szól az Aranytojás: kulturális meg lélektani paradoxonok villognak benne, s közben még szórakoztató mozinak is elfogadható. Szürrealizmus-utalások, Dalí meg Freud elemi iskolásan, és mégsem szellemtelenül. Utánozhatatlan, vagy csak maga Bigas Luna tudja utánozni.
A csecs és a Holdban (mert inkább Csecsnek, s nem Kebelnek fordítanám a „teta” szót) naiv, mégis „romlott” kisgyerek mesél vágyairól. Vágyainak tárgya az anyamell, melyet újszülött öccse sajátít ki. Szerelme, a szép fiatal artistanõ büdös férfiláb-ujjakat szopik csillapíthatatlan izgalommal, s még csak azt sem tudjuk róla, látta-e Bunuel Aranykor címû klasszikusát. Akár látta, akár magától szopik a képzelet artistanõje, ugyanezt (az évszázados spanyol kulturális-szexuális hagyomány felbontását, provokatív széttrancsírozását) Almodóvarhoz hasonló svádával tudja Bigas Luna. A kisfiú tehát féltékeny csecsemõ öccsére, anyja nem õt szereti. Nagy keblek szerelmese és rabja lesz: már a dagadó teliholdat is elérhetetlen nõi mellnek látja. Barátaival kóborol: a nõi mellet ostromló kamaszok hárman vannak. A huszonéves legfelnõttebb meghal, a középsõ, egy tizenhét éves forma suhanc megszerzi a csodaszép vándorcirkuszos francia artistanõt. Hõsünk, a legkisebb csak elmesélheti, kisinas marad a nagyok szerelmi életében. A filmben sok olyan spanyol-katalán nemzeti, politikai konfliktusokra utaló célzás és jelenet van, mely a spanyol, fõként a barcelonai nézõt megérinti, a külföldinek viszont semmit nem jelent. Az egész opus szexfilm meg annak paródiája, gyerekmese és példázat -- a tehetség és az ügyeskedés, a felszínesség és a képi fantázia meg a valódi elbeszélõi tehetség ötvözete.

*

A Sonka, sonka után e két ikerfilmjét nem vetítették Magyarországon. Vetítették viszont a tavaszi spanyol filmhéten egy késõbbi filmjét, a Szobalány a Titanicrólt. Egy szép szélhámosnõ cselédlány-maszkban még a világhajó indulása elõtt kifosztja a derék kohászt, aki szinte véletlenül, gazdái jutalmaként kerülne a Titanic fedélzetére. Hõsünk egy ideig azt hiszi, gonosz szerelme ott veszett a jéghegyek között, de akkor is szereti még, amikor mindenre fény derül. „Cseléd és munkás” – ebben a szerelemben épp úgy nincs az amerikai Titanic-féle „osztálykülönbség”, mint ugyanennek a szerelemnek a „szélhámosnõ-munkás” változatában. A két film mindenféle más vélt párhuzama -- számomra legalább is -- teljesen téves. Nem bujkál sem tudatos, sem akaratlan kapcsolat Cameron amerikai Oscaros Titanicja és a szellemes szövésû spanyol film között, annál is kevésbé, mert Bigas Luna egy, az Oscar-Titanic elõtt megjelent francia regény nyomán forgatott.
Jól megcsinált, kerek film, mégis némi csalódott gondolatokra indít: legnagyobb erénye a történetkezelés, az alapjául szolgált regény cselekményének ügyes és gyakorlott film-cselekménnyé adaptálása. Bigas Luna új filmjének vajmi csekély képi ereje és eredetisége van. Korrekt elbeszélés-módja, jó szerkezete is becsülendõ, de hát nem Bigas Luna volt még nemrég is a spanyol film Almodóvarral vetélkedõ, szabálytalan képi-vizuális szemfényvesztésekkel gazdag új mestere? (Legalábbis így reklámozták, s hitte, aki hisz a reklámoknak.)
A rendezõ igénye talán a régi: egyszerre akar írni és festeni a vászonra. A történet-elbeszélés ravasz fogásaival azonban tehetségesebben boldogul, mint a képek erejével. A Szobalány a Titanicról akkor érdekes, ha posztmodernként olvassuk-nézzük, fölerõsítjük magunkban iróniáját, és nem vesszük túl komolyan. A hoppon maradt munkás addig-addig mesélgeti egyéjszakás kalandját az ál-szobalánnyal, hogy egyre nagyobb közönsége támad, a kocsmában már különteremnyien hallgatják. Végül cirkuszi elõadóvá válik ezzel a számmal, vándorcirkuszának hallgatósága könnyezve vagy zokogva fogadja. Egy nap aztán, sikerei csúcsán összetalálkozik az ál-szobalánnyal, de már nem lehet abbahagyni, végül még az ámuló szélhámosnõ is elhiszi az õ tragikus halálával végzõdõ soha-nem-volt szerelmüket. Az elbeszélés, a kaland megfogalmazása ugyanis fontosabb és érdekesebb a valóságnál.
Hogyan gyõzi le a valóságot a mese? Hódolat a mese, de az elmondott mese, a szöveg elõtt. Az emlékezés itt a szövegben él tovább, emlékképek nincsenek, fölitta õket a szöveg, az elbeszélés. A film nézõje hallgató lehet csupán. Ez a történet nem a képekrõl szól, nem a látott, hanem a hallott élményét hirdeti, hogy e kiemelésekkel Roland Barthes nyomába eredjünk. Filmen paradox vállalkozás: szavaknak, az elbeszélés, a mese erejének dicsérete, s éppen képekben megfogalmazva? A paradoxon persze nagyerejû filmet is megszülhetne, de mindehhez szellemes és eredeti képi világra lett volna szükség. Ehelyett stílusos és korrekt képi fogalmazványt kapunk. Olyan „idekívánkozót”, olyan „elképzelhetõt”, még azt is ráfoghatnám: „reálisat”. Bigas Luna ráfest még egy finoman halvány ironikus mázt, de igazán nem akar, nem tud elrugaszkodni a történet illusztrálásától. Afféle „korrekt munkát”, fogyasztható, igényes, ízléstelenséget nem ismerõ, félig mûvészi-, félig szórakoztató filmet látunk, minõségi konfekciót.
Megint lefelé lejt az ösvény. Bigas Luna igazán kínos kudarca a nálunk nemrég moziba került Meztelen Maya. Ez a kudarc talán törvényszerû: a zseni örvény-közelségébe érve Bigas Luna ugyanis némi józan helyzetértékeléssel meg sem próbál „eredeti” lenni, a kisebbik rosszat választva unalmasan semmitmondó. Afféle kulturált mesteremberré vált, s ez az önismeretre valló szerény szerep talán méltánylandó lenne. Fõleg, ha arra gondolunk, Bunuel nem forgatta le a maga Goya-filmjét. Igen, de azért épp Goyáról és modelljérõl egy ízléssel csomagolt méretes semmit elõvezetni? Kulturáltan unalmas bûnügyi sejtelmességet? Ez azért kínos és gyötrelmes: kiderült, a kisebbik rossz is nagyon rossz. Tán ha mégis vadul blöffölt volna?

*

A Sonka, sonka vadságában nevetséges, teatralitásában filmszerû, kimódoltságában öntörvényû, fekete humorba csomagolt világa messze tûnt már. Dalí nemcsak az Aranytojások macho-érdekmacho hõsének példaképe, de tán magának a rendezõnek is az volt (úgy érzem, sokkal inkább, mint Bunuel). Dalínak azonban persze minden -- blöff és valódi stílusteremtés, provokáció és újítás -- jobban sikerült: nemcsak tehetségesebb, ügyesebb is. Bigas Luna színeváltozása kétes eredménnyel járt. Megszabadult ugyan a kínosan hamis misztikus blöfftõl, de közben elvesztette minden eredetiségét.
Civilizált kultúremberként néz a dagadó teliholdra.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: filmvilag@filmvilag.hu


www.filmvilag.hu

C3 Alapítvány      c3.hu/scripta/