BUKSZ

10. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 
1998. ÕSZ


BÍRÁLAT


Lányi Kamilla
A bibói életpálya: egy magyar sors
Bibó István (1911–1979)
Életút dokumentumokban
Vál., összeáll.: Huszár Tibor
Szerk.: Litván György, S. Varga Katalin

Weltner János, Mihályi Péter
Kornai János:
Az egészségügy reformjáról

Szegedi Péter
Kreacionista tudomány?
Székely László:
Az emberarcú kozmosz
 

PROBLÉMA


Pléh Csaba
Pszichológia, szimbolika, diktatúra

Gyáni Gábor
Emlékezés és oral history

TISZTELETKÖR

Bárth János, Gráfik Imre, Mohay Tamás, Kósa László, Christopher Hann, Voigt Vilmos, Péter Katalin, Niedermüller Péter
Fél Edit–Hofer Tamás:
Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban
 

SZEMLE


Magyari-Vincze Enikô
Nagy Beáta, S. Sárdi Margit (szerk.)
Szerep és alkotás
Nôi szerepek a társadalomban és az alkotómuvészetben

Gyôri Miklós
Michael W. Eysenck, Mark T. Keane:
Kognitív pszichológia
Hallgatói kézikönyv

Borszéki Zsuzsa
Richard N. Cooper, János Gács (eds.):
Trade Growth in Transition Economies
Export Impediments for Central and Eastern Europe

Csaba László
Tarmo Haavisto (ed.):
The Transition to a Market Economy
Transformation and Reform in the Baltic States

Bródy András
Hans-Jürgen Wagener (ed.):
Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe

Hernádi András
Ferber Katalin: A siker ára – Japán

Veszprémy László
Zsoldos Attila:
Az Árpádok és alattvalóik
Magyarország története 1301-ig

Tóth István György
Sávai János:
A csíksomlyói és a kantai iskola története
 

MI A PÁLYA?


Bernd Guggenberer, Thomas Meyer, Werner Peters, Tine Stein
Polgári kezdeményezés
Egy kommunitarista kiáltvány tervezete

Karin Priester
A nôk terhére

Detlef Horster
Németországnak nincs sok oka az ünneplésre
Oldalvágás a Kommunitarista kiáltványnak

Hans Joas
Össztûz
Válasz két kommunitarizmus-kritikusnak
 

BIBLIOGRÁFIA

Szalay Márta
(összeáll.):
Fontos könyvek – A BUKSZ válogatott bibliográfiája
1998. I. félév
 
 

CONTENTS IN ENGLISH


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: buksz@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/