BUKSZ

10. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 
1998. NYÁRLEVELEZÉS


Sajó Sándor
levele
 

BÍRÁLAT


Szente Zoltán
Semleges-e a semlegesség elve?
Kis János:
Az állam semlegessége

Szécsényi Endre
Az esztétika és történetei
Zoltai Dénes:
Az esztétika rövid története
4. átdolgozott és bôvített kiadás

Mártonffy Marcell
Az elfogulatlan rendszerezés apóriái
Ann Jefferson, David Robey (szerk.):
Bevezetés a modern irodalomelméletbe
Összehasonlító áttekintés
Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány „provokációja"
Az irodalmi folyamat

Nicholas T. Parsons
Kacagás és felejtés
Moritz Csáky:
Ideologie der Operette und Wiener Moderne
Ein kulturhistorischer Essay zur österreichischen Identität

Csabai Márta
Bôrbe kötve – a test könyvei
Mike Featherstone, Mike Hepworth, Bryan S. Turner (szerk.):
A test
Társadalmi fejlôdés, kulturális teória

Klaniczay Gábor
Montaillou harminc éve
Emmanuel Le Roy Ladurie:
Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294–1324)
 

PROBLÉMA

Borbély Gábor
Bölcsesség és szex 1277-ben
 

SZEMLE

Laki Mihály
Ákos Róna-Tas:
The Great Surprise of the Small Transformation The Demise of Communism and the Rise of the Private Sector in Hungary

Neumann László
Milica Uvalic´, Daniel Vaughann-Whitehead (eds.):
Privatization Surprises in Transition Economies
Employee-ownership in Central and Eastern Europe

Bródy András
Yudit Kiss:
The Defence Industry in East-Central Europe
Restructuring and Conversion

Beluszky Pál
Belényi Gyula:
Az alföldi városok és a településpolitika (1945–1963)

Scott M. Eddie
Evann Mawdsley, Thomas Munck:
Számítógép a történettudományban.
Kalauz kezdôknek

Ungváry Krisztián
Paul Hollander:
Politikai zarándokok
Nyugati értelmiségiek utazásai a Szovjetunióba, Kínába és Kubába 1928–1978

Fülöp Márta
Csíkszentmihályi Mihály:
Flow – az áramlat
A tökéletes élmény pszichológiája

Klaus Schreiner
Gábor Tüskés, Éva Knapp:
Volksfrömmigkeit in Ungarn

Orlovszky Géza
Szörényi László:
Memoria Hungarorum
Tanulmányok a régi magyar irodalomról

Keresztesi József
Vilém Flusser:
Az írás.
Van-e jövôje az írásnak?

Németh Csaba
Maimonidész:
A tévelygôk útmutatója
 

MI A PÁLYA?

Ulrich Raulff
A történetírás és képei

Hans Magnus Enzensberger
Egy zene-áldozat életébôl

Karin Wieland
Német dandyk

CONTENTS IN ENGLISH


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: buksz@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/