BUKSZ

9. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 
1997. ÕSZVITA

Szalai Erzsébet:
Liberális kritika vagy nosztalgia?
Válasz Laki Mihálynak
(BUKSZ, 1997. Nyár )

Nagy Pál
A lejáratás alig titkolt szándéka?
Válasz Kappanyos Andrásnak
(BUKSZ, 1996. Nyár.)

Kappanyos András:
Felesleges rekontrakritikaBÍRÁLAT

Gyáni Gábor:
Polgárosodás mint zsidó identitás
Karády Viktor: Zsidóság, modernizáció, asszimiláció
Tanulmányok

Granasztói György:
A történész történetisége
Marc Bloch: A történész mestersége
Történetelméleti írások

Kisbali László:
Lehetséges-e, és ha nem, hogyan?

Mesterházi Miklós
Immanuel Kant:
Történetfilozófiai írások
Összeállította és az utószót írta: Mesterházi MiklósPROBLÉMA

Lackó Mihály:
Széchenyi-értelmezések: lélektan és szövegtan

Deák István:
Visszapillantás a Goldhagen-vitára
BUKSZ-BESZÉLGETÉS

Mihalicz Csilla
interjúja Gerô Andrással
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK

Erdélyi Ágnes:
Horror translationis...

SZEMLE

Vörös Miklós:
Kapitány Ágnes Kapitány Gábor:
Rejtjelek 2. Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából

Böröcz József:
Anthony Giddens: Szociológia

Hunyadi Zsolt:
Pósán László: A Német Lovagrend története a 13. században

Zsigó Ferenc:
Lengyel László: A rendszerváltó elit tündöklése és bukása

Kovács András:
Révész Sándor: Aczél és korunk

 
 
MI A PÁLYA?

Clifford Geertz:
Thomas Kuhn öröksége: a megfelelô szöveg a megfelelô idôben

Richard Rorty:
Thomas Kuhn, a kövek és a fizika törvényei
BIBLIOGRÁFIA

Szalay Márta (összeáll.):
Fontos könyvek A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 1997. I. félév

CONTENTS IN ENGLISH

E SZÁMUNK SZERZÕI


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: buksz@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/