BUKSZ

9. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,
1997. TAVASZ


LEVELEZÉS

Striker Sándor
Hanák Péter
és
Spira György leveleiBÍRÁLAT

Pór Péter:
Vannak-e prózai kánonok?
Szegedy-Maszák Mihály:
„Minta a szônyegen” – A mûértelmezés esélyei

Henrik Birnbaum:
Az Alföldön volt Morávia?
Martin Eggers: Das „Großmährische Reich” – Realität oder Fiktion?
Martin Eggers: Das Erzbistum des Method

Hámori András:
Tündöklés és bukás
Ibn Khaldún: Bevezetés a történelembe

Ruzsa Ferenc:
Négy mahájána mester
Buddhista logika
Válogatta, fordította és kommentálta: Agócs Tamás, Fehér Judit, Hamar Imre, Horváth Z. Zoltán

Hárs György Péter:
Rendelés vagy rendeltetés?
Bodrog Miklós: Álmaink barlangvilága
C. G. Jung nyomában

Kerényi Ferenc:
Védtelen klasszikusok
Striker Sándor: Az ember tragédiája rekonstrukciója
Tanulmány a helyreállított szöveg közlésével –
Madách Imre: Az ember tragédiája. Drámai költemény, „érintetlen” változatPROBLÉMA

Lôvei Pál
Jubileum itt és ott Magyarország – Ausztria 1100:1000
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK

Steiger Kornél:   Mûferdítés
Jonathan Barnes: ArisztotelészSZEMLE

Borhi László
Documents diplomatiques français sur l’histoire du Bassin des Carpates 1918–1932 vol. I–II.
A sorozat fôszerkesztôje: Ádám Magda

Miskolczy Ambrus
Adolf Armbruster:
Romanitatea Românilor Istoria unei idei

Ivo Banac
Barbara Jelavich: A Balkán története. 18. és 19. század
Barbara Jelavich: A Balkán története. 20. század

Bak János
Höfische Kultur in Südost-Europa Bericht der Kolloquien
der Südost-Europa-Kommission 1988 bis 1990

Török Ádám
Balázs Péter: Az Európai Unió külkapcsolatai és Magyarország

Káldy Zsuzsa
Daniel C. Dennett: Micsoda elmék A tudatosság megértése felé

Thuma Orsolya
Eric Berne: Szex a szerelembenMI A PÁLYA?

Daniel Jonah Goldhagen
Indítékok, okok, alibik Válasz kritikusaimnak

Jürgen Habermas
Hogyan szembesül múltjával a háború utáni Németország?

Horia-Roman Patapievici
A francia könyvtár és a cenzúra diadala Romániában
BIBLIOGRÁFIA

Szalay Márta (összeáll.):
Fontos könyvek A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 1996. II. félév
1 , 2 , 3

CONTENTS IN ENGLISH

E SZÁMUNK SZERZÕI


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: buksz@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/