BESZÉLÕ
1999. JÚLIUS-AUGUSZTUS

ALAPÍTVA: 1981
III. FOLYAM, IV. ÉVFOLYAM, 7.-8. SZÁM


SZÕCS GÉZA
verse

MIKLÓSI ZOLTÁN
A hónap üzenete

"Tebenned bíztunk kezdettõl fogva"
Dr. Samu Istvánnal Iványi Gábor beszélget

HARASZTI MIKLÓS
Jakab Károly "meggyógyult"
(keretes)

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS
A kétszáz éves háború

RÓZSA PÉTER
Parlamenti létszámtan

VARSÁNYI ERIKA
Érzések és elkötelezettségek

DIÓSI ÁGNES
Vér szerintiek

KARDOS LACI is meghalt

A NEMZETI KULTÚRA ÉRTÉKE ÉS ÁRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

GYÖRGY PÉTER
Tömegkultúra és nacionalizmus

GEREBEN ÁGNES
Annektált zsidók a szovjet érdekszférában

KARSAI LÁSZLÓ
Lõni vagy túlélni

VAS ISTVÁN
verse

BALASSA PÉTER
1987

Hofélia

1987 KRONOLÓGIÁJA

KOVÁCSY TIBOR
Közép-Amerika, a válsággóc

CSILLAG ISTVÁN
Az össze(vissza) öltött burok éve

FURMANN IMRE
Vihar a sátorban

LAKITELEK - 1987
Részeletek a jegyzõkönyvbõl

VINCZE GÁBOR
Magyarellenes hecchampány Romániában

KÁLMÁN C. GYÖRGY
Leporolás

NÁNAY ISTVÁN
Hová tûnt Fortinbras?

VARGA BALÁZS
Krízis, káosz, katasztrófa
1987 filmjei
IM slágerlista

VÁSÁRHELYI MÁRIA
Ezt mondtuk mi...

"Jó szakember hírében állt"
Petri Györggyel Kisbali László és Mink András beszélget Balassi Bálint Egy katonaének címû versérõl

BENE SÁNDOR
Az "Erény múzeuma"

TANDORI DEZSÕ
Egy pont KÖZT

GALÁNTAI ZOLTÁN
A komputációs szörnyeteg

SERES LÁSZLÓ
Underpress

VISSZABESZÉLÕ


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu

C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/