Eörsi László

Szabó Miklós: Az ellopott barikád

Szabó Miklós februárban megjelent írásának egyetlen gyenge pontja, hogy Pongrátz Gergelyt azonosítja a felkelôk egészével. A forradalomban sokféle személyiség jutott kisebb-nagyobb vezetô szerephez, és Pongrátz karaktere egyáltalán nem mondható tipikusnak. Ezt az ’56-osoktól való mai elszigeteltsége is bizonyítja. A hozzá hasonló szerepköru felkelôparancsnokok (a kádári megtorlás áldozatai közül például Angyal István, Bárány János, Csizmadia Ferenc, Iván Kovács László, Kovács Dezsô, Nickelsburg László, Steiner Lajos, Szabó János „Szabó bácsi”) ideológiája, célja, attitudje, felfogása jelentôsen eltér az övétôl. Nekik sajnálatosan nem állt módjukban könyvet írni emlékeikrôl. Jellemüket ismerve, lehetôségeiket feltehetôen nem arra használták volna fel, hogy szándékosan félrevezessék az olvasót, vagy alaptalan rágalmakkal gyulöletet szítsanak.

Szabó Miklós, noha írja, hogy Pongrátz Maléter Pál deheroizálására jelentette meg a kötetét, ellenôrizetlenül elfogadja a valótlan állítását is. A Kilián–Corvin közötti szórványos harcokban ugyanis nem estek el felkelôk. Nem kellôen árnyalt az a megállapítás sem, hogy a Corvin köziek nem akarták elfogadni Malétert miniszternek. A corvinisták nagyobb része – mint ahogy ez fôleg november 4-e után kiderült – Maléter feltétlen hívének számított. Ez is egy bizonyíték, hogy Pongrátzot nemcsak a felkelôk, de még a Corvin köziek egészével sem lehet azonosítani. Szabó látszólag figyelmen kívül hagyja, hogy a Corvin köz 1956 szerzôje nemcsak Maléter, hanem két mártír harcostársa (Iván Kovács László és Renner Péter) emlékét is alaposan kikezdi, tehát háromszorosan is „kínos szerepet vállal magára, amikor túlélôként gyalázza” a kivégzetteket.

Ez, valamint a torzítások, az agyonhallgatások egész sora miatt – Szabóval ellentétben – nem értem meg Pongrátz háborgását: sokkal inkább ô „lopja el a barikádot” harcostársaitól, mint a „pártellenzékiek” tôle.


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/