Kronológia

1984

1984 elején Krassó György M. O. szamizdat kiadójánál megjelenik

Ny. Sz. Hruscsov mindmáig titkos beszéde az SZKP XX. kongresszusán 1956. februárban Sztálin buneirôl.

A szamizdat Szabadidô Kiadó (Jakab Lajos, Égerszegi Péter, Géher József, Kurdi Zoltán) megjelenteti Arthur Koestler Sötétség délben címu regényét.

1984. jan. 1. Módosul Magyarország államigazgatási területi beosztása, a járások megszunnek.

1984. jan. 17. A Magyar Nemzeti Bank újabb 50 millió dolláros hitelt vesz fel a Nemzetközi Valutaalaptól.

1984. jan. 20. Görögországban megtalálják a Budapesti Szépmuvészeti Múzeumból ellopott festményeket.

1984. jan. 23. Központi áremelések. A hús és húskészítmények átlagosan 21 százalékkal, a háztartási tüzelôolaj 20 százalékkal, az építôanyagok 20-30 százalékkal drágulnak, nônek a csatorna- és vízdíjak.

1984. jan. 26. és febr. 1. A Hírmondó januári számában megjelenik Krassó György nyilatkozata az 1956-os forradalomról, amelyet a SZER Kasza László szerkesztésében sugároz.

1984. febr. 2–4. Elôször látogat Magyarországra brit miniszterelnök Margaret Thatcher személyében.

1984. febr. 9. Meghal Andropov, az SZKP fôtitkára, államelnök – utóda Csernyenko.

1984. febr. 10–15. A XVI. Magyar Játékfilmszemlén bemutatják Mészáros Márta Napló címu trilógiájának második részét. A filmben egy híradófilmbetétben megjelenik Nagy Imre, mire a közönség tüntetô tapsban tör ki.

1984. febr. 16. Ismét élezôdik a helyzet Irak és Irán között. Irán újabb átfogó támadást indít.

Bemutatják a Te rongyos élet címu filmet, mely az 1951–53 között zajló kitelepítések idején játszódik (rendezô: Bacsó Péter).

1984. febr. 28. Jelentôs áremelések Magyarországon.

1984. márc. 6. A Varsói Szerzôdés újabb felhívásban szólít fel a fegyverzet csökkentésére.

1984. márc. 15. Budapesten több száz fiatal független ünnepségen emlékezik meg az 1848-as forradalom évfordulójáról.

Székelyudvarhelyen eltemetik Pálfi Gézát, a város egykori plébánosát. 1983 karácsonyi szentbeszéde miatt letartóztatták, és a bántalmazások következtében meghalt.

1984. márc. 24. Rómában több ezer ember tüntet a kormány gazdaságpolitikája ellen.

1984. ápr. 2. Tatabánya határában megnyílik az ország elsô autós bevásárló raktáráruháza, a 7800 m2 alapterületu Sztráda.

1984. ápr. 5. A Magyar Nemzeti Bank újabb 200 millió dolláros hitelt vesz fel a Világbanktól.

1984. ápr. 11. Konsztantyin Csernyenkót megválasztják a Szovjetunió államfôjének.

1984. ápr. 12–13. A Magyar Országgyulés törvényt fogad el az Alkotmányi Tanácsról.

1984. ápr. 15. Több mint 250 ezer ausztrál tiltakozik az atomfegyverkezési verseny, valamint az ausztrál uránérc kitermelése és exportja ellen.

1984. ápr. 19. Bemutatják az István, a királyból készült filmet.

1984. máj. 1. Andrej Szaharov szovjet ellenzéki éhségsztrájkkal akarja kikényszeríteni, hogy a hatóságok engedélyezzék feleségének Nyugatra utazását orvosi kezelés céljából.

1984. máj. 2. A vásárlóközönség birtokba veheti a 8 évig épült Skála Metró Áruházat.

1984. máj. 10. Duray Miklóst ismét letartóztatják, emiatt június 6-án Cseres Tibor, Csurka István, Mészöly Miklós írók tiltakozó nyilatkozatot tesznek közzé.

1984. máj. 17. A Magyar Olimpiai Bizottság közleményt ad ki, miszerint a magyar sportolók, a többi szocialista ország sportolóihoz hasonlóan, nem vesznek részt a XXIII. nyári olimpiai játékokon Los Angelesben. 26 magyar állampolgár nyílt levélben tiltakozik a részvétel lemondása ellen.

1994 nyara Nagy Ernô összeállításában Franciaországban megjelenik a Forradalom sajtója címu reprint dokumentumkötet.

A párizsi Magyar Füzetek sorozatában újból megjelennek Nagy Imre 1955–56-os vitairatai.

Münchenben emlékestet tartanak a volt recski rabok a tábor feloszlatásának 30. évfordulója alkalmából.

A Beszélô 10. száma Kis János bevezetô soraival és Petô Iván jegyzeteivel közli Nagy Imrének 1953. június 27-én az MDP KV elôtt elhangzott és addig nem publikált beszédét, amelyben meghirdette az „új szakasz” politikáját.

Az M. O. szamizdat kiadónál megjelenik Bibó István A magyar forradalomról címu tanulmánya, valamint Wiktor Woroszylski Magyarországi naplója.

1984. június Hamburger Mihály vezetésével, Bence György, Benda Gyula, Nagy Bálint, Törzsök Erika és Vargha János részvételével Duray Bizottság alakul. A magyar és nemzetközi tiltakozások hatástalanok maradnak, Duray csak 1985 májusában szabadul ki, az általános amnesztia keretében.

1984. jún. 1. A környzetvédelem jegyében a Muvelôdési Minisztérium közleményben ajánlja, hogy minden év májusában szervezzék meg az általános és középiskolások számára a „madarak és fák napját”.

1984. jún. 2. A MÁV leállítja az utolsó gôzvontatású személyvonat forgalmát.

1984. jún. 5. Az indiai hadsereg egységei megrohamozzák az amritszári Aranytemplomot, amelyben több száz szikh barikádozta el magát. A harcokban a hivatalos adat szerint 600 ember veszti életét.

1984. jún. 6. Megalakul az Alkotmányjogi Tanács, melynek feladata a jogszabályok ellenôrzése, vitás esetekben az alkotmány értelmezése.

1984. jún. 8. Krassó György és Háy Ágnes lakásán házkutatást tart az állambiztonság. Mindkettejüket elôállítják az 1956-os forradalomról szóló, a SZER-nek eljuttatott nyilatkozat miatt. Krassó egyhetes fogvatartás után rendôrségi megrovásban részesül.

1984. jún. 12. Meghalt Ferencsik János Kossuth-díjas karmester.

1984. jún. 18. Ismét felnyitják Székesfehérváron az ún. királysírt. (A területen 1936–38 között folytak ásatások, s királyaink maradványait teljesen összekeverve, ládákba szórva földelték el.)

1984. jún. 21. Magyarországon tárgyal Helmut Kohl nyugatnémet kancellár.

1984. júl. 19. A Magyar Nemzeti Bank 385 millió dolláros hitelt vesz fel nyugati bankoktól.

1984. júl. 20. Négyes ikrek születnek Budapesten.

1984. júl. 21. A lengyel parlament amnesztiarendeletet hoz, amely 632 politikai fogolyra is kiterjed.

1984. júl. 27. Tizenkilenc népi értelmiségi levelet intéz Kádár Jánoshoz, amelyben szorgalmazzák, hogy az MSZMP „avassa elsôrendu teendôi közé” a magyarság sorskérdéseinek orvoslását.

1984. júl. 28. Los Angelesben megnyitják a XXIII. nyári olimpiai játékokat. Új fejezet következik a sport történetében, mert elôször történik meg, hogy az olimpiai játékokat teljes egészében a magángazdaság finanszírozza.

1984. aug. 1. Bécsben megnyílik a magyar érdekeltségu Hotel Hungaria.

1984. aug. 2. Nagy-Britannia és Kína egyezményt ír alá, melynek értelmében Hongkong brit koronagyarmat 1997-ben végleg Kínához kerül.

1984. aug. 19. Szabó Zoltán író, szerkesztô, 1956-ban a SZER kommentátora a Magyar Írók Szövetsége Külföldön fôtitkára 72 éves korában Franciaországban meghal. A Magyar Nemzetben megjelent történelemhamisító nekrológ miatt kilenc magyar értelmiségi (Benda Kálmán, Csoóri Sándor, Donáth Ferenc, Ferenczy Béniné, Kenedi János, Mészöly Miklós, Perjés Géza, Varga Domokos, Vásárhelyi Miklós) szeptember 19-én nyílt levelet intéz a Magyar Nemzet olvasóihoz. A nyílt levelet csak a szamizdat Beszélô közli.

1984. aug. 22. Dallasban a Republikánus Párt Ronald Reagan hivatalban lévô elnököt és alelnökét George Busht jelöli a novemberi elnökválasztásra.

1984. aug. 25. Meghal Truman Capote amerikai író.

1984. aug. 26. Elsüllyed a La Manche-csatornán egy francia teherszállító hajó, fedélzetén 225 tonna mérgezô uránkloriddal.

1984. aug. 27–31. A külföldön élô magyarokat tömörítô egyesületek vezetôinek III. találkozója Budapesten.

1984. szept. 6. Megnyílik a Budavári Labirintus, a magyar történelmi életképek panoptikuma.

1984. szept. 13–19. Rendezvénysorozattal emlékeznek meg Kôrösi Csoma Sándor születésének 200. évfordulójára.

1984. szept. 14. A Duna Kör felhívással fordul az osztrák közvéleményhez, hogy tiltakozzanak a bôs–nagymarosi vízlépcsôrendszer megépítése ellen.

1984. szept. 27. A Minisztertanács ülésén jóváhagyják a népesedéspolitikai koncepciót. Szorgalmazni kell a részmunkaidôs, a bedolgozói foglalkoztatást, a rugalmas munkarend elterjedését.

Díszelôadással nyitja meg kapuit a felújított 100 éves Operaház.

1984. október Az Új Forrás közli Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam kilencéves címu versét, amely fölismerhetôen 1956-ról, illetve Nagy Imrérôl szól. Az illetékes pártszervek nyomást gyakorolnak az Írószövetségre, hogy a költôt mentse föl írószövetségi titkári funkciójából. Nagy Gáspár végül önként lemond.

1984. okt. 4. Átmenetileg bezárják az NSZK prágai követségét, ahol több mint 150 kiutazni vágyó NDK-állampolgár tartózkodik.

1984. okt. 10. A budapesti Lengyel Kultúra Házában rendezett Jalta-konferencián felszólal Pákh Tibor, és kijelenti, hogy 1956-ban a magyar nép többek között a jaltai egyezmény ellen is felkelt. Felszólalását a jelenlévôk nem hallgatják végig, kivonulnak az elôadóterembôl.

1984. okt. 12. Margaret Thatcher brit miniszterelnöknô sértetlen marad a bringhtoni Grand Hotel elleni bombamerénylet során, ahol 4 ember életét veszti.

1984. okt. 15. Franciaországgal kezd tárgyalásokat Kádár János.

1984. okt. 19. Ismeretlen tettesek elrabolják Jerzy Popieluszko lengyel ellenzéki papot, akit néhány nappal késôbb holtan találnak meg.

1984. okt. 21. Ôze Lajos színész és Francois Truffaut francia filmrendezô, az új hullám kiemelkedô alakjának halála.

1984. okt. 31. Új-Delhiben agyonlövik Indira Gandhi indiai miniszterelnök asszonyt. Fia Radzsiv Gandhi lesz az új kormányfô.

1984. nov. 1. Budapesten egyoldalas röplapot terjesztenek a Kerepesi temetôben „elhagyottan, de nem elfeledve” nyugvó 1956-os elesettek 61 fôs névsorával.

1984. nov. 2. Felavatják a kiemelt állami beruházással rekonstruált Szolnoki Papírgyárat.

Sztálin lánya, Szvetlana Allilujeva Petersz 17 év nyugati tartózkodás után hazatér a Szovjetunióba.

1984. nov. 5. Átadják a forgalomnak a kiszélesített Árpád hidat és a metró Élmunkás tér és Árpád híd közti szakaszát.

1984. nov. 6. Elkészült 200 000. Ikarus autóbusz.

1984. nov. 6. A republikánus Ronald Reagan gyôz az amerikai elnökválasztáson.

1984. nov. 9. Magyarországra látogat Jaruzelski tábornok, a Lengyel Egyesült Munkáspárt elsô titkára.

1984. dec. 6. Az MSZMP Budapesti Bizottsága Grósz Károlyt választja elsô titkárává.

A magyar kormány új vállatvezetési formák létesítésérôl határoz.

1984. dec. 13. Meghal Amerigo Tot magyar–olasz szobrász, grafikus.

1984. dec. 14. 288 magyar állampolgár nyílt levelet intéz a legfôbb ügyészhez, melyben tiltakozik Krassó György rendôri felügyelet alá helyezése ellen.

1984. dec. 15. A Bécsben rendezett Miss Európa szépségversenyen elôször indul magyar versenyzô, aki

3. helyezést ér el.

1984. dec. 20. Átadják Budapesten a Marx téri aluljárórendszert.

1984. december A fôvárosban a Mokép megnyitja elsô videokölcsönzôjét.

Összeállította: Beck Tibor és Germuska Pál


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/