1972 évszámokban


1972. jan. 4. Kurt Waldheim, az új ENSZ-fõtitkár elfoglalja hivatalát.

1972. jan. 14. Almásfüzitõn felavatják a kibõvített és felújított timföldgyárat.

1972. jan. 18. Az MSZMP KB határozata a kommunista mûvészetrõl megállapítja, hogy a szocialista eszmék hegemóniájának elérésében nagy szerepük van a mû vészeknek. Ugyanakkor a hatvanas évek mûvészetét elemezve arra a megállapításra jut, hogy mûvészkörökben divatos a kívülállás, a romantikus illúziók kerge tése, a szkepticizmus és az újbaloldali türelmetlenség, amely ellen küzdeni kell.

1972. jan. 30. Londonderryben tizenhárman vesztik életüket, amikor az angol katonaság tüzet nyit az ír tüntetõkre.

1972. febr.10. Az MSZMP Budapesti Bizottságának ülésén éles kritikával illetik a gazdasági reformot, a nagyüzemi munkásság érdekeire hivatkozva.

1972. febr. 17. A bogárhátú Volkswagen 15 millió el adott darabbal megdönti a Ford sikerautójának, a Tin Lizzie-nek az eladási rekordját.

1972. febr. 21. Richard Nixon hivatalos látogatáson tartózkodik Pekingben.

1972. febr. 28. Párizsban marxista könyvhét kezdõdik. Az egyik meghívott vendég Aczél György Magyaror szágról.

1972. március Rényi Péter „Az egység dicsérete” címû cikke a Kritika márciusi számában. Rényi óv a folyóiratok irányzatosodásától, mert az „a kultúra kommerciali zálódásához vezethetne”.

1972. márc. 11-14. Kádár János látogatása a Szovjet unióban.

1972. márc. 15. Budapesten több százan tüntetnek a magyar függetlenségért és a rendszer visszásságai ellen. A rendôrség szétveri a megmozdulást, számos fiatalt letartóztatnak.

1972. márc. 21. Hosszú távú magyar-angol keres ke delmi egyezményt írnak alá Budapesten.

1972. ápr. 1. Magyarországon jelentõsen kiterjesztik a kötelezõ betegbiztosítást.

1972. ápr. 6. Az USA - viszonzásul Észak-Vietnam támadására dél ellen -, újra megkezdi Észak-Vietnam bombázását.

1972. ápr. 18. Nürnbergbe térítenek egy csehszlovák repülõgépet. A géprablókat elfogják.

1972. ápr. 19-20. Az Országgyûlés egyhangúlag mó dosítja az alkotmányt.

1972. május Bombamerényletek sorozatát követik el az NSZK-ban. A támadásokért - melyek leginkább az NSZK-ban állomásozó amerikai csapatok ellen irányulnak - a Vörös Hadsereg Frakció vállalja a felelõsséget.

1972. máj. 9. Nixon blokádot rendel el Észak-Vietnam ellen.

1972. máj. 10. Kádár János az MSZMP KB-hoz írt leve lében - életkorára hivatkozva - felajánlja lemondását. Lépése hátterében a párt balos ellenzékének támadásai állnak. Kádárt megerõsítik tisztségében, de a meg kezdett reformok folytatásáról le kell mondania.

1972. máj. 25. Kádár János a 60. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen „nemzeti tragédiának” nevezi 1956-ot.

1972 nyarán A Szociáldemokrata Párt Külföldön Kéthly Anna elnökletével tartja konferenciáját Bécsben. (Ez Kéthly egyik utolsó közszereplése.) A tanácskozáson meg vitatják a „Szociáldemokrata alternatíva” címû dokumentumot, amely rövidesen brosúra formájában is megjelenik.

1972. jún. 2. Az NSZK-ban letartóztatják a Baader-Meinhof-csoport több tagját.

1972. jún. 8. Lelövik egy csehszlovák repülõgép piló táját, miközben a gépet az NSZK-ba akarják téríteni. (18-án a világ pilótáinak 75%-a, mintegy 40000-en 24 órás sztrájkba lépnek a légiterrorizmus ellen.)

1972. jún. 17. Belügyminisztériumi rendelet korlátozza a szeszes italok árusítását és fogyasztását. Reggel kilenc óra elõtt nem lehet árusítani, közterületeken tilos az alkoholfogyasztás.

1972. jún. 25. Cegléden nagyszabású ünnepséggel emlékeznek meg Dózsa György születésének 500. évfordulójáról.

1972. jún. 29.-júl. 1. Aczél György és "vári Miklós vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség tárgyal Moszkvában.

1972. július Kárpátalján élõ több mint ezer magyar értelmiségi beadvánnyal fordul az SZKP pb-hez, melyben kisebbségi jogaik (anyanyelvû tanítás megszüntetése, a magyar történelem oktatásának hiánya, a ma gyar színház megszüntetése stb.) biztosítását kérik. A hatalom a szervezõk (Fodó Sándor,Kovács Vilmos, S. Benedek András) meghurcolásával, munkahelyükrõl va ló elbocsátásával válaszol. A Moszkvában tartóz ko dó magyar pártküldöttség semmit sem tesz a magyar kisebbség védelmében.

1972. júl. 3. Aláírják a békeszerzõdést India és Pakisztán között.

1972. júl. 11. Megkezdõdik a sakk-világbajnokság.

1972. aug. 2. Egyiptom és Líbia föderációt hoz létre.

1972. aug. 9. Baranyai Szabolcs a IV. asztalitenisz Eb-n másodszor is elnyeri az Európa-bajnoki címet.

1972. aug. 17. A Hágai Nemzetközi Bíróság helyt ad Nagy-Britannia és az NSZK kérésének, és elutasítja Izland felségvizeinek kiterjesztését.

1972. aug. 21-30. Budapest ad otthont az I. Bor Világversenynek.

1972. aug. 26. Münchenben megnyitják a XX. nyári olimpiai játékokat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Rhodesiát kizárja a részvételbõl. A 232 fõs magyar csapatból 73 sportoló összesen 35 érmet (6 arany, 13 ezüst, 16 bronz) szerez.

1972. aug. 29. A Shell olajkonszern megépíti a világ legnagyobb (540000 tonnás) tartályhajóját.

1972. szept. 5. Arab terroristák támadják meg az izraeli olimpiai csapatot. Elfoglalják a csapat szálláshelyét, és megölnek két sportolót. Túszaikért cserébe az izraeli börtönökben fogva tartott arabok szabadon bocsátását követelik. A rendõrség megtámadja a terroristákat, a tûzharcban egy rendõr, két terrorista és mind a kilenc túsz életét veszti. Az olimpiai játékokat gyászünnepség megtartása után folytatják.

1972. szept. 6. Finnország elismeri az NDK-t.

1972. szept. 11. Az olimpiai játékok záróünnepélye Münchenben.

1972. szept. 15. Szalai Miklós fizikushallgatót és hét társát 6-12 hónapig terjedô felfüggesztett börtönbüntetésre ítélik a március 15-i tüntetésen való részvétel miatt.

Bonn egymillió dollárt adományoz az olimpiai faluban történt vérengzés áldozatai családjainak.

1972. szept. 18. Andrej Gromiko szovjet külügyminisz ter javaslatot tesz az ENSZ-ben az atomfegyverek be tiltására.

1972. szept. 22. Az NSZK és az NDK közlekedési szerzõdést köt.

1972. szept. 23. Pest és "buda egyesülésének szá zadik évfordulóján emlékmûvet avatnak fel a Margit szigeten.

1972. szept. 26. Norvégia elutasítja a Közös Piacba való belépést.

1972. okt. 2. Dánia a Közös Piacba való belépés mellett dönt.

1972. okt. 11. Egy Hanoi ellen végrehajtott amerikai légitámadás során a francia és az algériai követsé geket több találat éri.

1972. okt. 13. A Magyar Ifjúság ban megjelenik „Orfeo az alvilágban” címmel Szántó Gábor cikke az 1970-ben alakult Orfeo amatõr bábos és színjátszócsoport ról, melynek eredményeként rendõrségi eljárás indul az együttes „ideológiai fellazítással” vádolt tagjai ellen.

1972. okt. 14. Az NSZK és Kína felveszi a diplomáciai kapcsolatokat.

1972. okt. 16. Chilében bevezetik a szükségállapotot.

1972. okt. 17. Erzsébet angol királynõ jugoszláviai útja során elõször jár kommunista országban.

1972. okt. 19. Magyar gazdasági napok kezdõdnek Spanyolországban.

Heinrich Böll kapja az irodalmi Nobel-díjat.

1972. okt. 21. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Francz Jonas osztrák államfõ Sopronban tárgyal.

1972. okt. 29. Arab terroristák Líbiába térítenek egy Lufthansa gépet. Túszaikért cserébe a fogva tartott olimpiai merénylõk szabadon bocsátását követelik.

1972. nov. 2. Minisztertanácsi rendelet szerint magánszemélyek tulajdonában teherautó vagy busz nem lehet.

1972. nov. 5. Indiánok elfoglalják Washingtonban a belügyminisztérium indiánügyekkel foglalkozó hivata lát, hogy tiltakozzanak a diszkrimináció és az „indián szerzõdések” be nem tartása ellen.

1972. nov. 7. Richard Nixont újraválasztják elnöki tisztségében.

1972. nov. 14-15. Az MSZMP KB ülésén Kádár János keményvonalas beszéde, a reform visszafordítása, a visszarendezôdés kezdete. Kádár Moszkva és a „test vérpártok” vezetõinek nyomására feláldozza az új gazdasági mechanizmust.

1972. nov. 19. A szociálliberális koalíció gyõz a német szövetségi gyûlés választásán.

1972. nov. 25-26. Budapesten ülésezik az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége.

1972. nov. 27.-dec. 1. Leonyid Brezsnyev vezetésével szovjet párt- és kormányküldöttség látogat Magyaror szágra.

1972. dec. 7. Az Apolló-17 fedélzetén három asztronautával elindul a Hold felé.

1972. dec. 8. Egy etióp gép fedélzetén tûzpárbaj tör ki a gépet eltéríteni akaró terroristák és a biztonsági emberek között, hét légikalózt megölnek.

1972. dec. 12. Az Országgyûlés az állami iparban dolgozók bérének 10-12%-os emelésérõl dönt.

1972. dec. 21. Kelet-Berlinben aláírják az NSZK-NDK alapszerzõdést.

1972. dec. 22. Megtalálják egy október 13-án lezuhant repülõgép 16 túlélõjét a Chilei Andokban. Csak halott társaik húsával táplálkozva tudtak életben maradni.

1972. dec. 30. Petõfi születésének 150. évfordulója alkalmából Kiskõröst várossá nyilvánítják.

1972. dec. 31. A televízió szilveszteri mûsorában fellép Gina Lollobrigida.

Az év folyamán megjelenik Nemeskürty István Rekviem egy hadseregért címû könyve.

Összeállította Beck Tibor és Germuska Pál

Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/