Szegedy-Maszák Zoltán
Cryptogram

1995-96A Cryptogram terve elõször egy interaktív installáció formájában valósult meg ( A pillangó-hatás c. kiállításon a budapesti Mûcsarnokban, 1996-ban), de mivel a projekt nagyon szorosan össszefügg az internetes kommunikációval, hamarosan létrehoztam egy Cryptogram web-site-ot. Az oldal látogatói találnak itt egy letölthetõ programot, ami üzeneteik szövegét virtuális „szoborrá" alakítja; ezenkívül az eredeti Cryptogram installációt, amely itt a program mûködésének illusztrációjaként szerepel és végül egy egyszerû játékot, ami az egész projekt alapötletét segít megmagyarázni. Az Internet természetének megfelelõen az oldalak folyamatosan épülnek: a közeljövõben a site-ok és az interaktív installáció egyfajta „ötvözetét" szeretném létrehozni, amelyben az installáció egy „tökéletesen felszerelt mûhely" szerepét fogja betölteni: az érdeklõdõk itt terveim szerint a Cryptogram-módszer összes lehetõségét kipróbálhatják és használhatják, létrehozhatják saját kulcsaikat az üzenetek kódolásához és kommunikálhatnak más Cryptogram-használókkal.Olyan interaktív munkát szerettem volna készíteni, ami többet nyújt a nézõ számára egy elõre elkészített hypermédia mû puszta böngészésénél. Hagyományos hypermédia site helyett „virtuális közösségek egyfajta kommunikációs rendszerét" akartam létrehozni. Túl azon, hogy az eredeti mû web-verzióját mintaként bemutatom, és azon, hogy a kódot közzéteszem, saját Cryptogramja megalkotását megpróbálom a nézõ kreativitására bízni, más szóval lehetõvé tenni, hogy gyakorlati célok megvalósítása közben „mûalkotást" hozzon létre. A digitális világban meg van annak a veszélye/lehetõsége, hogy a képeket, hangokat vagy szövegeket leíró számsorokat a gép rosszul értelmezi: így egy képet lefordíthat hanggá, a hangot karakterek sorozatává, és szövegeket is át lehet alakítani virtuális szoborrá. Mivel a háromszög a legegyszerûbb geometriai forma, a 3D komputer-modellek általában kisebb vagy nagyobb háromszögekbõl állnak. Munkám azon alapul, hogy a háromszögeket alkotó minden egyes pontot hozzárendelem a számítógépbe beírható egy-egy karakterhez. Így a nézõ a térbe ír: minden egyes begépelt karakter meghatároz egy pontot, három pont pedig egy háromszöget a virtuális térben. Ahhoz, hogy a US nemzetközi karakterkészlet minden egyes karakteréhez csak egyetlen pontot rendelhessünk hozzá, egy 3D tárgyra van szükségünk. Ez lesz a kódolás kulcsa. Vehetünk egy szabályos, zárt geometriai testet is (pl. gömb), így azonban a kódolt üzenet könnyebben megfejthetõ, a látvány pedig kevésbé rejtélyes, hiszen a különböz „szöveg-szobrok" túlságosan is hasonlítanak egymáshoz. Ezért választottam egy sokkal kifinomultabb, organikus formát az „eredeti" installációban, ami a minta a web-site látogatói számára.


Kiindulópontul Leonardo - befejezetlen - lovasszobrának vázlatait használtam, ezek alapján elkészítettem egy ló vázlatos modelljét. A virtuális ló felületének minden egyes pontját hozzárendeltem egy-egy karakterhez. A nézõ-alkotó által beírt szöveg olyan szobrot hoz létre, amit aztán a virtuális valóságban megnézhetünk: VRML browser segítségével körüljárhatjuk (sõt, repülhetjük!), és akár be is hatolhatunk a szobor belsejébe. Ez a „rendszer" lehetõvé teszi, hogy kódoljunk és dekódoljunk bármilyen szöveget, ugyanis a létrejövõ szobor a szöveg titkosított változata, és a ló-modell a kulcs; az eredeti szöveg megfejthetõ a háromszögek összekeverésébõl. A Leonardo-lovas mint kulcs használatával a látogatók üzeneteket küldhetnek egymásnak és megnézhetik az eddig elkészült szobor-cryptogramokat a Cryptogram-rajongók levelezõlistához hasonló oldalán. A Cryptogram kódja letölthetõ és az ott olvasható utasítások alapján mindenki elkészítheti saját „kulcsát" a „minta-lovas" helyett. Ezenkívül egy játékot is találunk a web-site-on (bár inkább magyarázat, mint játék céljából): angol és magyar mondatokat 3D tárgyakká átkódolva. A játékosok úgy találhatják meg a megoldást, hogy a saját próbálkozásaik során létrejött szobrokat összehasonlítják a megadott mondatokból kialakult szobrokkal.


A Cryptogram website valójában egy mindenki számára nyitott lehetõségként értelmezhetõ, annak ellenére, hogy a Cryptogram a titkosírás mûvészi változata, hiszen pusztán gyakorlati célokra is felhasználható. Például, saját „kulcs" használatával egy kis, egymással interneten kapcsolatot tartó közösség tagjai elrejthetik üzeneteiket a kívülállók elõl, és némi gyakorlás után odáig is eljuthatnak, hogy dekódolás nélkül is képesek olvasni a szobrokat. Íly módon ez a közösség felépítheti saját virtuális világát, paradox szituációt hozva létre: nevetesen azt, hogy ebben a folyamatosan fejlõdõ, tipografikus kultúrában szoros kapcsolatot alakít ki a nyelv és a jelzett (virtuális) alakzatok között, a pre-tipografikus kommunikáció nyelveihez hasonlóan.Vissza a Jelenkoordinátákhoz