Türk Péter
Constable fenomének,
öt Constable kép részleteinek
részleteibõl (Pszichogramok) 1-2

fotó, pszichogram, 18 x 24 cm, 1983


Munkáim elkészítéséhez a nézés és a képzelet örömébõl, bensõséges "eseményeibõl" veszem az indítékokat. Felhasználom a fotótechnika eszközeit: a fotónegatívot, a fényt, a vetítést, egy maszkot, fényérzékeny papírt, elõhívót, fixírt.

  

A fotónegatívok annak a valóságnak a képét õrzik, amelyet minden nap láthatok, amely idegeimbe vésõdött, szinte szervezetem része, képzeletemnek, gondolkodásomnak alapja. Ezek a negatívok formaadattárként vannak jelen, melyeknek bármely részletét kiemelhetem egy vetítõ fénysugárral.

Ha a fotónegatívot vetítõ fénysugár útjába egy kilyukasztott kartonlapot, maszkot teszek, az a képnek csak egy pontnyi részletét engedi a fotópapírra vetülni. Ezek a maszk által kiválasztott foltocskák a képeim alapelemei. Optikai egységek ezek, melyek ismerõsek, kedvesek a szememnek. Olyan nagyon kicsi kiemelései, képkivágásai a "valóságnak", hogy szinte semmi sem látszik rajtuk. Gazdagon sokfélék és bármilyen új egész összeépülhet belõlük anélkül, hogy a részek tolakodóan kitünnének. Bármi keletkezhet belõlük.

A maszkkal a szemem mozgását igyekszem követni, oda teszem a maszkot, ahol a képet jó nézni. A nézelõdés, látás örömére hagyatkozom minden terv nélkül. Annyi ideig nézek egy képet, ameddig jólesik.

Az elõhívás után így keletkezik az úgynevezett pszichogram. Ez egy sötétebb, világosabb foltokból álló rendszer, attól függõen, hogy a maszkon átengedett fénysugár merre járt, és mennyi ideig tartózkodott valahol. A folyamat megismételhetõ, így állandóan változó sorozatok keletkeznek.

Ezt az egyszerû módszert azzal fejlesztem tovább, hogy ugyanarra a papírra több negatív pszichogramját vetítem. Ettõl teljesen ellenõrizhetetlenné válik az egész folyamat, a formák nagy szabadsággal épülnek össze a kis fénynyomokból. A személyes eseménnyel, a nézéssel azonos idõben egy másik síkon egy személytelen történés is végbemegy.

Hogy mi történt a fotópapíron, azt csak az elõhívás után láthatom meg. A forma születésének pillanatai ezek.

Képsoraimnak a Fenomének (tünemények, jelenségek) címet adtam, betû- és számjelzésekkel láttam el õket, születésük sorrendjében.
Türk Péter, 1987


Vissza a Jelenkoordinátákhoz