Maurer Dóra
Kézi fraktál

Festménysorozat, 1988-95
"Ha az egyes mintákat nagyon lassan játsszuk le, vagy a partitúrát olvasva így halljuk, okay, ezek egészen egyszerû elemek, de a megsokszorozás által fölöttes minták, mondhatnám, hyperminták lesznek belõlük. Talán hyperjeleknek is nevezhetnénk õket. Ez pontosan az, ami a fraktálgeometrában történik."
György Ligeti, in: Steierischer Herbst, 13. old., idézi J.Claus: Elektronisches Gestalten in Kunstdesign, 1991


Ha a mûvészetet a megismerés összetett módjaként fogjuk fel, elkerülhetetlen az olyan alapmódszerek alkalmazása, mint a felnagyítás, a lelassítás, egyes részek szeparálása, ismételhetõvé tevése, a rendszerezés, a következetes és tudatos kísérlet. Korábbi festett Displacements-ábráim egyes részeinek sokszempontú kiemelése és felnagyítása az idõk folyamán ennek a kíváncsi, tájékozódó nézésnek, a tûnékeny dolgok lelassítva feldúsításának alapján történt, de elementáris jelenségeket feldolgozó filmjeim is ennek jegyében készültek.
A Kézi fraktál c. képsor a Displacements-sorozat 46. lépésének egy kis részletére épül, amely képrõl képre tízszeresen növekszik úgy, hogy mindig csak az új ábra egy kiválasztott töredéke nõ tovább. A nyolc-színû, 3 mm széles vonalak (amelyek a felületeket fedik és konstellációikat ily módon jelzik), mint elemek, nem vastagszanak, hanem megsokszorozódnak. Ennek következtében az ábra részletének megnövekedése képrõl képre új mintákat eredményez, de a nagyítás projekciónál megszokott érzete elmarad.
Retardáció (Inter-Images 1)
16 mm színes film, 1989


A Retardáció (Inter-Images 1) 5 perces film egy nõi fej 90 fokos elfordulásának, egyetlen másodpercnyi (25 filmkocka) anyagának megnyújtása. A film minden egyes képkockája az 1/25 mozdulatfázis huszonötödrészét tartalmazza: a négyzethálós beosztás egyetlen kis nyílásán át a fej valamely részletét látjuk. Minden kis részlethez egy egészhangú skála valamely hangja tartozik. A 25 képrészlet tízszer ismétlõdõ ciklusokban villan fel. Az ily módon rejtett és marasztalt mozdulat gazdagabb jelenlétet érzékeltet.

Antizoetrope (Inter-Images 2)
16 mm színes film, 1989
Az Antizoetrope (Inter-Images 3) címû filmetûd ellenkezõjére fordítja a mozgókép elõidézésének, a zoetrope-nak, ennek a technikailag kezdeti apparátusnak az igyekezetét. Nagy mozgással állóképet idéz elõ: a kamera egy paravánsorral takart térben zajló 3 perces boxmérkõzés körül kering, a takarólapok közötti réseken át látja az eseményt. Minél sebesebben fut körbe, annál kevésbé rögzít mozgást: bemozdulásokat, állóképeket látunk.
Vissza a Jelenkoordinátákhoz