Richard Kriesche
örök horizont

Komputer-installáció, 1995-96


az örök horizont a változatlanság valóságának egyfajta megközelítése. az örök horizont az árapály idõritmusán alapul. a 6 óra 25 perces szakaszok lineáris ideje eltûnik az örök visszatérés ciklikus idejében.

a 6 óra 25 perces idõszak alatt a monitor elmozdul, lentrõl felfelé, a megtett út saját magassága. eközben a monitoron látható animáció is elmozdul, de épp ellenkezõleg, fentrõl lefelé. az univerzumot maga a monitor - ami állandó - tartja összhangban.*

az örök horizont a fénysebességû információ-áramlás és az információs technológiákban elõször megjelenõ végtelen idõ közötti társadalmi, politikai, valamint esztétikai és dialektikus kapcsolatokat értelmezi.

* "...A felvetésem az, hogy ha a kvantumelmélet matematikáját vesszük, az épp ilyen természetû mozgást ír le, hullámok mozgását, amelyek felfedik és egyben beburkolják a tér egészét. Ezért azt mondhatjuk, hogy minden be van burkolva ebben az egészben, vagy akár minden egyes részben, és késõbb ki fog terjedni. Ezt én magába foglalt rendnek nevezem, beburkolt rendnek, ami majd kinyílik és kiterjedt renddé válik. A magába foglalt rend a beburkolt rend, ami kiterjedt renddé bomlik ki, amelyben majd minden elkülönül egymástól." (David Bohm - kvantumfizikus, Nobel-díjas, Albert Einstein és Niels Bohr tanítványa -: Art Meets Science and Spirituality, Art and Design, London, 1990.)


Vissza a Jelenkoordinátákhoz