Hegedûs Ágnes
Kézlátás

Interaktív installáció, 1991-94
Szoftver: Gideon May és Richard Holloway
Készült a ZKM-ben (Karlsruhe)
a linzi Ars Electronica közremûködésévelA mû célja a virtualitás néhány tulajdonságának, például a tele-jelenlétnek és az érzékek újraalkotásának hangsúlyozása. Egy transzverzális kapcsolat alakul ki a valós és a virtuális között azáltal, hogy a tárgy fizikai és virtuális megjelenése összefüggésbe kerül egymással.


A mû egy kör alakú vetítõvászonból, egy szemgolyó formájú, kézzel irányítható interfészbõl és egy átlátszó gömbbõl áll, amelynek a tetején van egy lyuk, amin keresztül a nézõ, kezében a szemgolyó-interfésszel, benyúlhat. Az átlátszó gömb a vetítõvásznon virtuális szemként jelenik meg. A nézõ, amikor behatol a gömbbe, egyben a virtuális szembe hatol be annak íriszén keresztül. Ekkor a gömbben virtuálisan elhelyezett, komputerrel létrehozott háromdimenziós környezetbe kerül. Ez a környezet részben a magyar népmûvészeti tradícióban ismeretes, vallásos jeleneteket magukba záró türelemüvegek ikonográfiáján alapul, valamint felismerhetjük benne Hegedûs Ágnes korábbi munkáinak egyes elemeit is. A virtuális szemgolyó tehát egyben a mûvész retrospektív emlékhelye is.


Vissza a Jelenkoordinátákhoz