Hámos Gusztáv
Möbiusz - cirkusz
Hímnem és nõnem

Interaktív installáció videóvetítéssel 1995-96

A teret négy, egymásra merõleges vetítõvászon határolja. A vetítõvásznak olyan négyzet mentén helyezkednek el, amelynek szemben lévõ két sarka nyitott, s ezen a látogatók ki és be járhatnak. Ez a tér az említett átló mentén A és B félre van osztva. Az A félhez tartozó vetítõvásznakon egy nõ lebeg át, míg a B félhez tartozókon egy férfi.
Az A félrõl videókamera veszi fel a B oldal vetítõvásznát, a B félrõl szintén videókamera veszi fel az A oldal vetítõvásznát. Ettõl egy olyan zárt cirkulusz keletkezik, amelytõl az A nõi test és a B férfi test megjelenik ugyan egy képben, de egymást megérinteni nem tudják.

Ha egy nézõ a B térfélre lép, a férfi helyére kerül. A férfitest eltûnik, és a nézõ önmagát a nõvel egy térben látja, de megérinteni nem tudja. Ha egy nézõ az A térfélre lép, a nõ helyére kerül. A nõi test eltûnik, és a nézõ önmagát a férfivel egy térben látja, de megérinteni nem tudja.

Ha a nézõ a tér mértani közepébe lép, akkor az A és B térben egyszerre van jelen. Ekkor mind a nõi, mind a férfitest eltûnik, s helyettük a nézõ önmagát látja, amint önmagával szemben áll. Ekkor egy fényképész lép be a képbe és lefényképezi a nézõt.

A fényképezés csak akkor jöhet létre, ha a nézõ egyedül van. A nézõ önmagát komolyan szemlélni, amint önmagával szembenéz, csak úgy tudja, ha senki nem zavarja.

Ha a nézõ többedmagával van a térben, azt a káoszt látja, amit ez a tömeg okoz a Möbius Cirkuszban. A férfi, a nõ és a fényképész nem kerül elõ, és fénykép sem készül.Vissza a Jelenkoordinátákhoz