Eike

Szabad szem--kísérlet
Egy újabb lépés a háromdimenziós televízió felé
Performance 30 percben
(Videokamera, videovetítõ, számítógép)

The Naked Eye -- Experiment
Another attempt at 3-dimensional TV
Performance, 30 minutes

A performance alatt egy kísérlet kerül bemutatásra, amely a képernyõn háromdimenziós tér képzetét kelti, segédeszköz nélkül. Közelebbi adatok közlésére a szabadalmi jogok tisztázásáig nincsen mód.

 

 

The Naked Eye--Experiment

Dimenzióugrások


DIMENZIÓ
-- egy alakzat mérete, kiterjedése: egymástól független irányok száma (pl. hosszúság, szélesség, magasság = 3 dimenzió) (lat)
-- egy fizikai mennyiség dimenziója: összefüggés egy fizikai mennyiség és a felhasznált mértékrendszer alapmennyiségei között (pl. sebesség = út : idõ)

Nem fontos, milyen dimenzióról van szó. A lényeg az ugrás, az átváltoztatás, a változás. A Naked Eye Experiment-ben olyan kis beavatkozásról van szó, amely sok ember -- a mindennapi tévézéssel összefüggõ -- észlelésében alapvetõ változtatás lenne. Jól ismert dolgok másfajta látásmódja: olyannyira jól ismert dolgoké, amelyeknek a lényegét már szinte el is felejtjük. A gondolkodásban végbemenõ, természetszerûleg láthatatlan ugrások láthatóvá vagy érzékelhetõvé tétele munkáim kiindulópontja. A tudat láthatatlan mûködését szokatlan nézetekkel teszem érzékelhetõvé, megtapasztalható példákon -- de leginkább modelleken -- keresztül, vagyis egy másik, érzékeszerveinkkel felfogható, sokszor fizikai szinten. A határhelyzetek, különbözõ dimenziók érintkezési pontjai különösen szemléletesek a dolgok lényegét tekintve, például az illékonyság, az idõhatárok, az állandó változás mint konstans. A Dream Machine címû munkámban (1.kép) vízcseppek hullanak egy izzó villanyrezsóra, s sisteregve gõzzé válnak. A vízcseppeket lézersugár materializálja. Az idõ, a térrel szemben narratív dimenzió, lehetõvé teszi két állapot egymásmellettiségét egyetlen helyen. A lézer egy mindig jelenlévõ realitás modellje, amely azonban csak bizonyos feltételek mellett látható.

A képernyõ behatároltsága mindig ellentétes a virtuális világok végtelenségével. A Divers (4.kép) és a The Eight c. munkák tükrözõdései a monitor képeit a térbe vetítik és megszokszorozzák. A képernyõ realitásközeli kiterjedése egy földgömb, az "elsõ háromdimenziós televízió" az Escape c. munkámban (5. kép). A videót egy egyenletesen forgó kamera vette fel, és egy ezzel a mozgással szinkronban forgó tévé játssza le. A Glóbusz így egyetlen fordulat alatt minden oldalról látható, mintha a szemlélõ valóban körbejárná.

A Naked Eye--Experiment újabb kísérlet a képernyõ síkszerûségének felrobbantására. Klasszikus példák láthatók a dokumentáció kettõs képeinél, amelyeket a szemtávolságnak megfelelõ távolságból vettem fel. Az idõközben nagyon népszerûvé vált "Magic Eye" elvet használtam a Pihenõhely (Goethe Intézet, Budapest) c. kiállításom meghívókártyáján. A háromdimenziós látás lehetõsége érdekes, amennyiben mechanikus eszköz használata és a szem megerõltetése nélkül -- szabad szemmel -- hívható elõ. Talán elektronikával, mint a Naked Eye--Experiment-ben, Szegedy-Maszák Zoltán közremûködésével. Egy kísérletben a meghiúsulás lehetõsége is fontos. A megvalósítás mûvelete, a cseppek a forró lapon -- ez a mûvészet pillanata.Vissza "A felfedezés elõtti pillanat"-hoz