Wojciech Bruszewski
SZONETTEK

Komputer-installáció
(tintasugaras nyomtató, papír, komputer,
monitor, hangszórók, könyv), 1992

	   Yk dog fudc... 

	Yk dog fudc ana iffulci faz re ztyw,
	Pa dygl pa af tnap pnyqacr iz ygofabe.
	Ga yzmopy apoles gaqnynz pobomaj vfuabe,
	Tedu amquci obe e dyjneb e ud urmutyw.

		Ejmujcu ebgygeb pa boz u eqod dcukeva,
		Hwy tnev iryrhac adh hpidzoh myzihih.
		Czipciz cwamsyp tfawo ij fectocq jhujhih,
		Akelco u oqbotin tpe o syhut i eeva.

	Gib vzacom atfyhva edo qevnifw yvhesvo,
	Wme dvyv gly inijatv fiqiqfo didysvo,
	Ykcagho jasu ytke i abap aga y vuhr.

		Min ino a uti tnylegh qjywgu sja kukauhr,
		Fum pohc iqvarva iqikby yncy gazwoh,
		Ze nanv mqibumo iryfuma ijc edg obhawoh.


	[18 Marca 1992]  [21:46]
      Elõszó a Frazeológiai szótárhoz

      Az ötlet, hogy a Frazeológiai szótárt megszerkesszem, egy évvel - a véletlen játékaként pont 365 nappal - a Szonettek kiadása után született. Azért hangsúlyozom a véletlen szerepét, hogy elkerüljem a látszatát is annak, mintha a versek magyarázatra szorulnának. Ha ez így lenne, akkor az olvasó szempontjából teljesen értelmetlenül telt volna el az az egy év, amikor a hat Szonett-kötet a szótár nélkül létezett.

      A Frazeológiai szótár nem vonatkozik mindegyik Szonettre. Valójában az elso Szonett-kötet nyelvének a szótára. A Szótár megalkotásával nem gazdagodik az elsõ kötet, de nem is lesz szegényebb a többi, mert minden szonettnek, mint Abszolút Költészetnek önálló létezési formája van.

       A Szótár ÖNÁLLÓ költõi alkotás. Egy szótár persze, természeténél fogva, csupán relatíve önálló. Az viszont, hogy a Szótár mellett ott van az olvasó kezében a Szonettek elsõ kötete, nem teszi attól függõvé: nem függ tõle jobban, mintha valami olyan dologra vonatkozna, ami nincs az olvasó keze ügyében. Ez pontosan olyan "függõség", mint Adam Mickiewicz "Krími szonettjeinek" függése magától Krímtõl. Attól, hogy az olvasó nem ismeri a Krím-félszigetet, még csodálhatja a "Krími szonetteket"; de mi akadálya lenne annak, hogy az olvasó útnak induljon a Krím-félszigetre, és a "Krími szonetteket" ott olvassa?

      Absolute Szonettjeim birodalma az Abszolút Költészet. Minden elképzelhetõ dolog közül a költészet absztrakció fokozata a legmagasabb. Ezért nem tévedhetünk nagyot akkor, ha a Frazeológiai Szótár önállóságáról beszélünk.

       A Szótár ÖNÁLLÓSÁGÁT azért is kellett említenünk, mivel nem ismerhetjük ennek a könyvnek a jövõbeli sorsát. A Költõi jelleget azonban nem a különálló szavak, hanem a szókapcsolatok összessége adja. Ezért a Szótárt olvasva, hasznos lehet a Szonettek elsõ kötetébe is belelapozni, illetve a szonettek olvasása során a Szótárt kezünk ügyében tartani.

      Az utóbbi esetben jó tudni, hogy az elsõ Szonett-kötet MINDEN szava megtalálható a Szótárban, de nem biztos, hogy címszóként szerepel a betûrendben. Nyilvánvaló, hogy bizonyos szavak elvesztik értelmüket a szövegkörnyezetbõl -- gondolatmenetbõl -- kiemelve, és egyes szókapcsolatok, szócsoportok kívül esnek a szerzõ érdeklõdési területén.

      Például a DOG szót nem találjuk meg címszóként, de találunk két különbözõ kifejezést, amely a DOG szóval kezdõdik:

  dog fudc ana     és     dog uda

      Ha az Yk dog fudc... szonett (a Szonettek 1. kötetének 5. oldala) nyomán lett az olvasó kíváncsi a DOG szóra, akkor a dog fudc ana jó választás, de nem ad teljes magyarázatot.

  dog fudc ana    

      jelentése: talpnyalók, hízelgõk Így tehát az YK szóval kezdõdõ 20 kifejezés közül kell valamelyiket megnéznünk.

  yk dog fudc ... értelmezése: ha valaki megdob

       Ha jobban meg akarjuk érteni, milyen hatása lehet a DOG szónak a környezetében lévõ többi szóra, akkor meg kell néznünk a Szótár FUDC szóval kezdõdõ szócikkeit is. Ilyet azonban nem találunk. Mellesleg, a FUDC szó nem is fordul elõ sehol máshol, nem bukkan fel más szövegkörnyezetben. Tehát a DOG FUDC szókapcsolat szoros szemantikai egységet alkot, bármilyen eltéréseket is vezet be az YK és az ANA szó a szerkezet jelentésébe.

      Az ANA szót keresve a Szótárban, három ANA-val kezdõdõ kifejezést találunk:

 
  ana ak
  ana i vude
  ana iffulci

      Természetesen az utóbbi kifejezést választjuk, hiszen az Yk dog fudc ana ifffulci faz re ztyw c. verset elemezzük.

  Tehát:  ana iffulci
  ... értelmezése... tudatlanul csinálta (no),

azt találjuk:
iffulci faz ... amit úgy fodíthatunk: így ott felakasztott
azonban a FAZ helyén mást jelentést is találunk, mint pl.
faz re, amely értelmezheto mint:
  gyönyörû fehérrel,
vagy faz re ztyw... kiegészítéssel:
  a tûzoltók megragadták,
stb.

       Az Yk dog fudc... c. elsõ szonettbõl vett példa is mutatja, milyen bonyolult jelentésbeli változásokon mehet keresztül az absztrakt, vagy talán minden jelentés nélküli DOG szó. Hozzá kell tennem azonban, hogy nem kell ezeket az értelmezéseket szolgai módon elfogadni. Én (!) így értem az elsõ kötet nyelvét, és ennek szellemében, a 29.319 címszó kidolgozásával az Abszolút Költészetet visszahozom a földre. Érdemes arra felfigyelni, hogy az elsõ kötetben lévo 359 szonettben a DOG szó csupán ötször fordul elõ:

  dog uda
  qi zom dog
  uwipuvt dog
  zom dog ceniku

  valamint két fordulatban:
  yk dog fudc  és  dog fudc ana

       A hárombetûs DOG szó nem gyakran jelenik meg. A Szonettekben eloforduló szavak gyakorisága fordítottan arányos maguknak a szavaknak a hosszúságával. A négybetûs szavak csak szórványosan jelennek meg, míg az öt vagy több betûbõl állóak gyakorlatilag csak egyszer bukkannak fel. Az elsõ kötet nyelvének ez az egyedi sajátossága a természetes nyelvekben teljességgel ismeretlen.

      A NORMÁLIS-nak nevezhetõ költészet valójában szegényes számú szókombináción alapszik. Az Abszolút Költészet virtuozitása meglepõen nagy szókincsében rejlik.

       A Szonettekkel szemben a Frazeológiai szótár csak egy csepp a jelentések tengerében. A Szótár jobb oldala örökké csak a bal oldal halovány árnya marad. Ráadásul, a Szótár jobb oldala mindig valamely természetes nyelven íródik - ez esetben lengyelül... A különbözõ nyelvû változatok a jelentések újabb ködfátylát borítják rá, a fordítók ügyessége és rugalmassága szerint.

       Ezért nagy dilemma elõtt állok. Bedobjam-e az olvasót a "mély vízbe", nem törõdve a következményekkel, vagy dobjak segítségül "mentõövet" a Frazeológiai szótár képében?

Wojciech Bruszewski Skoki, 1993. április


Vissza a Jelenkoordinátákhoz