Bakos Gábor
A képcsõ-camera obscura

Installáció, 1994-95


A képcsõ-camera-obscura olyan optikai közvetítõ eszköz, amely - a divatos reklám-szlogenekhez hasonlóan megfogalmazva - kettõ az egyben, vagyis a camera obscura és a televízió jelensége együtt. Egyszerre van jelen benne a kezdet - a lyukkamera - és a jelenlegi állapot - a sugárzó képcsövek világa.

A képcsõ-camera-obscurát egy régebbi típusú televízióképcsõ és egy megfelelõ fókusztávolságú, üveg gyûjtõlencse összeillesztésével kapjuk meg. Az összeillesztés a képcsõ katódsugár-vetõjének helyén történik.

A képernyõ belseje homokfújt, a képcsõ külsõ a képernyõt és a lencsét összekötõ üveg felülete sötét színû fedõfestékkel van lefestve. Így válik lehetõvé a lencse segítségével összegyûjtött fény képként való felfogása a képernyõn. (Természetesen ehhez a mûvelethez kellõ fényviszonyok és megfelelõ fényerõs gyûjtõlencse is szükséges.)

Az így kapott kép a televízióhoz hasonlóan folyamatos, ill. a camera obscurához hûen, oldalra fordítva és a fejére állítva közvetíti a látható világot, optikai úton. A gyûjtõlencse fókusztávolságából, méretébõl és a képernyõ homorú-domború voltából következõen csak bizonyos képrészletek lesznek élesek, a beállítástól függõen.


Vissza a Jelenkoordinátákhoz