info

FÓKUSZBAN: A PERSPEKTÍVA
Tudományos szimpozion, Mûcsarnok, 1999. július 1. - 3.

A látógúla síkmetszeteként elgondolt, keretbe foglalt, jelenidejû látvánnyá alakított, jelenetként felfogott kép a reneszánsz perspektíva találmányának messzeható következménye.
A perspektíva egyértelmû viszonyt teremt a külvilág (látványvilág) és nézõje között: ennek a meghatározott, geometrizálható viszonynak a felismerése, az ábrázolt nézetek közötti azonosság lényegi feltárása vezet az új típusú, egyseges szerkezetû kép megtalálásához, mely épp a közéjük képzelt sík révén ragadható meg. L. B. Alberti ablak-hasonlata valóságos helyzet leírását adja, s ez a forradalmi változás egységes világ - képet jelent. A perspektivikus képek által a világra nyitott ablakok mindegyike ugyanarra a világra tekint és ugyanabból a nézõpontból: ahová az egyént a felismert törvényszerûség állította.
Ennek a világba helyezett, lába alatt biztos talajt, gondolkodása számára stabil nézõpontot talált individuumnak nyílhat a perspektíva által valóban távlat, hogy a szó másik jelentésére utaljunk, és kitárulhat a racionális lehetõségek birodalma. Miközben felismeri, hogy a rövidülés révén a látványvilág egy pont felé összetart, bátran léphet át vagy hajózhat túl gondolkodása és cselekedetei révén a horizonton (Kopernikusz, Galilei, Bruno, Kepler - Kolombusz, Vespucci, Magellán).

A Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központ valamint a Mûcsarnok által rendezendõ eseménysorozat ezt a fél évezredes folyamatot tárja fel, mutatja be, tárgyát a történeti folyamatok és az aktualitás, a jelen erõterébe állítva.

Marcel BACIC flash video, BACSÓ Béla , BEKE Zsófia flash video, Marisa DALAI EMILIANI flash video, Timothy DRUCKREY flash video, Sorin DUMITRESCU flash video, Ivan Ladislav GALETA flash video, GULYÁS Dénes, HAJNÓCZY Gábor flash video, Dietmar KAMPER - Anthony MOORE - Siegfried ZIELINSKI, Martin KEMP - Antonio CRIMINISI flash video, Friedrich KITTLER flash video, KOLLÁR József flash video, MAROSI Ernõ flash video, MEGYIK János flash video, MORAVÁNSZKY Ákos flash video, PÓR Péter flash video, Pietro ROCCASECCA flash video, Zbigniew RYBCZYNSKI flash video, Otto E. RÖSSLER flash video, SZOBOSZLAI Mihály flash video, VAYER Lajos, Peter WEIBEL flash video, WILHEIM András flash video

A szimpozion programja

Szimpozion megnyitó elõadás: 1999. július 1., Mûcsarnok 18.00
Anthony MOORE - Dietmar KAMPER - Siegfried ZIELINSKI: Trialógus
Kiterjesztett elõadás és hang performance


1999. július 2., Mûcsarnok 10.00 - 18.00
1999. július 3., Mûcsarnok 10.00 - 18.00

1999. július 12., Mûcsarnok 18.00
Martin KEMP - Antonio CRIMINISI:
Szabadkézi és számítógépes perspektíva

flash video

1999. augusztus 5., Mûcsarnok 18.00
John WYVER: Illuminations Television
flash video