info

 
 

 A festészeti távlatról. Értekezik Barabás Miklós lt.

  Charles Hayter:

  Bevezetés a perspektíva, a gyakorlati geometria, a rajz és a festészet világába a színkeverés új és tökéletes magyarázata gyakorlati útmutatással a miniatûrrajzhoz és az olajképfestéshez - családi dialógusokban, melyek a szerzõ gyermekei között folytak, valamint tanítványokhoz írott levelekben.

(London, Samuel Bagster and Sons, Paternoster Row, 1845.)  

 Charles Hayter: Bevezetés a perspektíva, ...

  Lev Manovich:

  Az ûr feltérképezése: a perspektíva, a radar és a 3-dimenziós számítógépes grafika


 
PERSPEKTÍVA GYÛJTEMÉNY

 
 Adatbázis
  Válogatás az adatbázis könyveibõl:  Adhémar, J.:

  Die Perspektivlehre zum gebrauche für Künstler / von J. Adémar; aus dem Französischen übersetzt von O. Moellinger

  (Zweite wohlfeile Ausgabe Solothurn : Verl. der Scherer'schen, 1850)

 
  Cassagne, Armand:

  Traité pratique de perspektive appliquée au dessin artistique et industriel

  (Nouvelle édition, revue et augmentée Paris : Fouraut et Fils)

 

  (Edited by William Walker eight edition London : W. Kent and Co.)

 
  Hayter, Charles:

  An introduction to perspective, practical geometry, drawing and painting; a new and perfect explanation of the mixture of colours; with practical directions for miniature, crayon, and oil painting : in a series of familiar dialogues between the autor's children, and letters addressed to his pupils.

  (London, Samuel Bagster and Sons, Paternoster Row, 1845)

 
  Hummel, Z. J.:

  Die Freie Perspektive erlautert durch praktische Aufgaben und Beispiele, hauptsachlich für Maler und Architekten

  (London, Samuel Bagster and Sons, Paternoster Row, 1845)

 
  Landau Alajos:

  Rajzoló geométria: (bevezetés a geométriába rajzolás alapján) a gymnasiumi új tantervben s az utasításokban foglalt elvek szerint / írták Landau Alajos és Wohlrab Flóris

  (Budapest : Franklin-Társulat, 1882)

 
  Thomas, Malton:  

  Értekezés a perspektíváról elméletben es gyakorlatban, dr. Brook Taylor pontos elvei alapján. Elméleti tisztázás, különféle mozgatható vázlatokkal es ábrákkal, valamint gyakorlati egyszerûsítés, mely a lehetõ legegyszerûbb és legérthetõbb módon megmutatja, hogyan ábrazolhatunk különféle szokásos tárgyakat megadott szabályok alapján.

  (Második, javított és bõvített kiadás, London Th. Malton, 1778)

 

  (Budapest : A szerzõ kizárólagos tulajdona, 1902)

 
  Niemann, G.:

  Handbuch der Linear-Perspektive für Bildende Künstler

  (Zweite Auflage Stuttgart ; Berlin ; Leipzig : Union Deutsche , 1881 post)

 
  Andrea Pozzo:

  Andrea Pozzo: "A perspektíva mint festõ és építész", amelybõl megtudhatjuk, hogyan lehet mindent ami az architektúrához és az építészethez tartozik a leggyorsabb és legegyszerûbb módon perspektivikusan ábrázolni

  (Neue Aufl. Augsburg : Burglen, 1800)

 
  Schreiber, Guido:

  Die Schattenlehre : für Architecten, Techniker, Mechaniker und Bauhandwerker, insbesondere für Bau- und polytechnische, höhere Gewerb- und Realschulen

  (Leipzig : Verl. von Otto Spamer, 1868)

 
  Schreiber, Guido:

  Lehrbuch der Perspektive mit einem Anhang über den Gebrauch geometrischer Grundrisse

  (Dritte Auflage Leipzig : Alfred Oehmigke's Verlag, 1874)

 
  Streckfuss, Wilhelm:

  Atlas zum Lehrbuche der Perspective für den Schulgebrauch und Selbstunterricht

  (Zweite Auflage Breslau : Verl. Eduard Trewendt, 1874)

 
  Thibault, de J.T.:

  Application de la perspective linéaire aux arts du dessin / ouvrage posthume de J. T. Thibault

  (Paris : Carilian-Goeury és Dalmont, 1860 ca.)