AJÁNLÁS


Giovan Francescónak, Mantova kiváló fejedelmének

Kiváló fejedelem, szeretnélek megajándékozni ezekkel a festészetrôl szóló könyvekkel, mivel úgy tudom, hogy nagy gyönyörûséged telik e szabad mûvészetekben; hogy mennyi díszt és tudást adtam hozzájuk elmém és fáradozásom révén, magukból a könyvekbôl megtudod, amikor szabad óráidban elolvasod ôket. S mivel oly békében uralkodsz egy városon és erényeiddel oly bölcsen kormányozod, hogy olykor-olykor elvonulhatsz az államügyektôl, és megszokott módon a tudományoknak szentelheted magad, remélem, hogy te, aki nemcsak a harci dicsôség, hanem a tudományokban való jártasság révén is messze kitûnsz minden uralkodó közt, a tôled megszokott ízléssel nem fogod méltatlannak ítélni könyveimet. Meg fogod látni, hogy tartalmuk mûvészi tárgyalása méltó lesz a mûvelt emberek figyelmére, és témájuk újszerûsége könnyen meg fogja nyerni a tudósok tetszését. Ám ennyi elég e könyvekrôl. Erkölcseimet, tudásomat és minden tulajdonságomat akkor ismerheted meg, ha elintézed udvarodhoz való csatlakozásomat, amit ôszintén szeretnék. És hiszem, hogy munkálkodásom elnyeri tetszésedet, ha engem, odaadó hívedet, kíséreted tagjai közé sorolsz, és nem úgy tekintesz majd rám, mint egyikre az utolsók között.
Jegyzetek

Az ajánlás szövege a legtöbb latin nyelvû kéziratban megvan (Milánó, Biblioteca Ambrosiana, Cod. O. 80. Sup., c. 1r; Róma, Biblioteca Vaticana, Cod. Ottob. Lat. 1424, C. 1r; Cod. Ottob. Lat. 2274, c. 1; Cod. Reg. Lat. 1549, c. 1r; stb), egy részükbôl azonban hiányzik (Firenze, Biblioteca Nazionale, Cod. II. VIII. 58; Biblioteca Riccardiana, Cod. 767; Genova, Biblioteca Universitaria, Cod. B. II. 50; Livorno, Biblioteca Labronica, Cod. Arm. CXII és Róma, Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Lat. 4569).

Giovan Francesco Gonzaga (1407-1444) Mantova fejedelme volt. A neki szóló ajánlás valószínûleg 1438 és 1444 között keletkezett. Mancini (i. m. 388) feltételezi, hogy az ajánlás összefügg a fejedelemnek a ferrarai zsinaton történt látogatásával (1438. március), amelyen Alberti is jelen volt, a pápa kíséretében. A terminus ante quem 1444, amikor Giovan Francescót fia, Ludovico követte a fejedelmi székben. Ez a dedikáció a Brunelleschinek szóló Prológustól teljesen eltérô stílusú. Szerzôje az udvari humanisták fordulatait használja, és meglehetôsen határozott, amennyiben nyíltan felajánlja szolgálatait a fejedelemnek. A Gonzaga-udvartól Alberti építészeti megbízásokat kapott. Tervei szerint épült a firenzei SS. Annunziata szószéke (a templomra egyébként Giovan Francesco 200 dukátot hagyott), továbbá a S. Andrea- és a S. Sebastiano-templomok Mantovában.