author szerzõ

PETRI György, költõ, 1943 december 22-én született Budapesten. 1962-ben érettségizett, majd szabad foglalkozású újságíróként tevékenykedett. 1966 és 1971 között az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-filozófia szakán tanult. Költõi bemutatkozására a Költõk egymás közt (1969) címû antológiában került sor, elsõ önálló kötete 1971-ben jelent meg Magyarázatok M. számára címmel. 1974 óta szabad foglalkozású író. Verseskötetei: Körülírt zuhanás (1974); Örökhétfõ (1981); Hólabda a kézben (1982-1984, New York, 1984); Azt hiszik (1985).

PETRI György, poet, was born on December 22 1943 in Budapest. He left school in 1962 and then worked as a freelance journalist. From 1966 to 1971 he was a Hungarian and Philosophy major at the Faculty of Art at ELTE University, Budapest. His first poems were published in the anthology Költõk egymás közt (Poets among themselves, 1969). His first book Magyarázatok M. számára (Explanations for M., poems) came out in 1971. He has been a freelance writer since then. His books of poetry include: Körülírt zuhanás (Circumscribed Falling, 1974) ; Örökhétfõ (Forever Monday, 1981); Hólabda a kézben (Snowball in the Hand, 1982-1984, New York, 1984); Azt hiszik (They Believe, 1985).

© LinkBudapest 1999 back to contents / visza a tartalomhoz

 
contents
tartalom
archives
levéltár
E-mail
dear reader
kedves olvasó
submissions
pályázat