hid
Mindenkinek, aki elfogult,

írjuk ezt a levelet, mikor már 26 hidat lebombáztak, és lehet, hogy mire megkapjuk válaszát, lebombáztak még többet. Mi legfeljebb egyetlen hidat vagyunk képesek felépíteni, az önök segítségével, azt a hidat, amely összekötné önöket a legjelesebb jugoszláv írókkal. Írásaikat, véleményüket eljuttatnánk a jugoszláv közönséghez, és elküldenénk önöknek a legjobb jugoszláv szerzok írásait. Szívesen válaszolunk kérdéseikre és amennyire tolünk telik, tárgyilagos információkat küldenénk.

Azért érezzük feljogosítva magunkat arra, hogy az önök segítségét kérjük a hídépítéshez, mert már a válság kezdete óta mindvégig világosan állást foglaltunk a háború ellen, a polgári lakosság és a polgári értékrend elleni agresszióval szemben.

A Stubovi Kulture Kiadó munkatársai és szerzoi (David Albahari, Vladimir Arsenijevic, Dragan Velikic, Svetlana Velmar Jankovic, Dausan Kovacevic, Vida Ognjenovic, Rodoslav Petkovic, Ljubomir Simovic…) már a válság kezdetén felemelték a szavukat városok és hidak lerombolása ellen, kifejezték együttérzésüket más népekkel és saját népükkel, a muszlim, horvát és szerb menekültekkel, ahogy ma a Koszovóból eluzött albán menekültekkel. Most, amikor magunk is ki vagyunk téve a háborúnak és a kollektív megtorlásnak, amely elpusztít mindent, amit ember épített, és ami még fontosabb, minden értéket, amiben eddig hinni lehetett, most amikor a jugoszláv állampolgárok óvóhelyeken élnek elsötétített városokban, amikor minden egyes jugoszláv állampolgár potenciális „járulékos áldozat", nem adjuk fel igényünket a kultúrára, továbbra is nyitottak vagyunk az alapértékekre, azok kifejezodéseire, bárhonnan szólnak is hozzánk.

A politika bizonyára meg fogja találni a magyarázatot és a mentséget civilek megölésére, hidak lerombolására, menekült-karaván bombázására, olajfinomítók lerombolására, amely ökológiai katasztrófával fenyegeti a térséget.

Mi, akik nem vagyunk politikusok, nem találunk mentséget kormányunk politikájára, és most nem is a politikusok, hanem a polgárok szavait szeretnénk hallani mindarról, ami itt történik. A jugoszláviai háború legfobb áldozatai az egyszeru állampolgárok és javaik. A bombák gyerekeket ölnek, városokat tesznek tönkre, hidakat, vasutakat és utakat rombolnak le. Néhány éve több százezer ember tüntetett demokráciáért Belgrádban, Újvidéken, Kragujevacban, Nisben, Valjevoban, Kraljevoban és más városokban, összesen 64-ben. Erofeszítéseik jutalmaként ma a kollektív megtorlás áldozatai. Belgrád közvetlen szomszédságában feszik az egyik legveszélyeztetettebb város, Pancevo, ahol egy hatalmas petrokémiai üzemet bombáztak le, és amelyet napok óta füstfelho borít. Polgármestere, Srdan Mikovic nemrégiben megmutatta a Washington Post riporterének, a szerkényében orzött amerikai, angol, francia zászlókat, amelyekkel két éve mint a demokrácia szimbólumaival Pancevo utcáin tüntettek. Ez a demonstráció elozte meg az ellenzéki polgármester választási gyozelmét. Pancevot a Milosevic rezsimmel szemben tanusított sikeres ellenállásáért a legbrutálisabb formában büntették meg. Lakói tömegesen menekültek. Talán igazuk is van azoknak, akik cinikusan azt mondják, hogy a bombázás ugyanannyi napig fog tartani, ahányat az utcán töltöttünk az alapveto demokratikus jogokat követelve.

Kollektív büntetést ránk méro retorziója során a NATO nemzetközi konvenciók által betiltott fegyvereket alkalmaz, nemzetközi egyezményben védett objektumokat támad. Azok a hírek, hogy uránium tartalmú lövedéket is használnak, megerosítést nem nyertek ugyan, de megcáfolva sem lettek.

Jugoszlávia bombázásával a nyugati katonai szövetség nyugat-ellenes hangulatot kelt a jugoszláv közvéleményben, és lerombolja azt a szellemi bázist, amelyre a nyugat-európai országok épültek, és amelyre ennek az országnak is épülnie kellene. Mi, akik ki vagyunk téve ennek az embertelen háborúnak úgy érezzük, ez talán az utolsó pillanat, amikor még beszélni tudunk olyan témákról, mint kollektív megtorlás, járulékos áldozatok, ökológiai katasztrófa, etnikai tisztogatás, a modern háború etikája, a sajtószabadság felfüggesztése a háború alatt, a Dunai hajózás szüneteltetése, vagy bármi másról, amirol írnának nekünk. Írásuknak nagyon örülnénk, mert azt jelentené, hogy beszélgetni még akkor is tudunk, ha már sem hajózni, sem a vízen átkelni nem tudunk.

Válaszát várva reméljük, hogy segít nekünk legalább ezt a hidat felépíteni.
Predrag Markovic Stubovi Kulture bridge@stubovi.co.yu

A Stubovi Kulture Kiadó 1993-ban alakult. Szépirodalmi muvek publikálásával kezdte, majd esszékötetekkel és társadalomtudományi muvekkel bovült. A maihoz hasonló nehéz idokben, az ex-Jugoszláviában zajló háború és infláció, a nemzetközi szankciók és az értékrend elbizonytalanodása közepette folytatta munkáját, és maga köré gyujtötte a Jugoszláv szerzok javát, akiknek a könyvei fordításban több nyelven hozzáférhetoek. Az utóbbi hat évben a kulturális hídépítés jegyében a világirodalom jeles szerzoi közül kiadta többek között Konrád György, Esterházy Péter, Bohumil Hrabal, Anthony Burgess, Miguel de Unamo és George Perec könyveit.

 

Fehér Szalag
Civil kezdeményezés a szolidaritásért, a békéért

 

A Fehér Szalag civil kezdeményezés elindítói mély megrendüléssel követik a Jugoszláviában zajló eseményeket, és a XX. századi civilizáció újabb csodjének tekintik mind a koszovói népirtást, mind pedig az ártatlan áldozatokat követelo bombázást.

1. Elviselhetetlen számunkra a népirtás bármilyen formája. Elítéljük a Milosevics-rezsim által régóta folytatott etnikai tisztogatást, s egyértelmu számunkra, hogy a kisebbség- és jogellenes tevékenységeket meg kell akadályozni. Hibának gondoljuk a balkáni helyzettel kapcsolatosan minden kérdés és rendezési kísérlet ellenség-teremto megoldását.

2. Mozgalmunkkal szeretnénk szolidaritásunkat kifejezni mindazokkal, akik a balkáni konfliktusok idején kénytelenek voltak elhagyni otthonukat, és ártatlanul szenvedik el az emberi jogok nevében indított háború embertelenségét. Méltatlannak tartjuk, hogy a nyugati nagyhatalmak, melyek az elmúlt tíz év folyamán következetesen hibás döntéseket hoztak a jugoszláviai válság kezelésében, azokat a szerbeket is büntetik akciójukkal, akik erre nem szolgáltak rá, a koszovói albánoknak pedig továbbra sem képesek védelmet nyújtani. Kezdeményezésünkkel szeretnénk a közvélemény részvétét azokra irányítani, akik az elmúlt évtizedben szembeszálltak a nemzeti mitológiáktól megszállott kormányzatokkal, így Jugoszlávia lakosságának több mint felére, mely semmilyen módon nem járult hozzá Milosevics és a radikális nacionalisták megválasztásához. Szeretnénk elérni, hogy a közmegvetés ne népeket és közösségeket sújtson, hanem azokat a hatalmakat, amelyek erre valóban rászolgáltak, s hogy az együttérzés terjedjen ki mindazokra az albánokra, szerbekre, romákra és más nemzetiséguekre, akik a jelenlegi helyzetben egyaránt hontalanná, vagy "bunössé" váltak. Szeretnénk megkérni minden jóérzésu polgárt arra, hogy az elvi együttérzésen túl tegyen meg minden tole telhetot a Jugoszláviából érkezo menekültek támogatására függetlenül attól, hogy milyen nemzetiséguek.

3. Szeretnénk, ha a konfliktuskezelés stratégiáiban is a szolidaritás érvényesülne. Szigorúan le kell vonni a koszovói válság rendezési kísérleteibol adódó tanulságokat, annak érdekében, hogy a békére irányuló erofeszítések ne tévesszenek célt. Ne legyen ez a "rendezési" minta követendo példa semmilyen hatalom számára!

Arra kérjük mindazokat, akik a fentiekkel egyetértenek és tenni kívánnak az értelmetlen eroszak ellen, hogy mától tuzzék ruhájukra a fehér szalagot, s ha tehetik, terjesszék ezt a felhívást fénymásolva vagy e-mail-en.

A fehér szalag a fényes gyász jele, jelképes üzenet a gondolkodni hajlandóknak.

 

korábbi felhivások

ex-YU Forum @ Trafó
1999. április 14. 19h TRAFÓ
 április 15-16. 22h Toldi mozi

Ne engedj a háború logikájának!
Támogatást a menekülteknek!  Nyitott határokat!