etoy: VICTORY!
IP: 146.228.204.72:8080
http://www.toywar.com


········ etoy.ALERT ········· etoy.SZTORI ········· etoy.BUDAPESTEN ···························································

etoy.BUDAPESTEN

A hét etoy.ügynök 1997 augusztusában a C3 rezidenciaprogramja vendégeként Budapesten tartózkodott.

Elôször is megváltoztatták személyneveiket: az új nevek kivétel nélkül mind négybetűsek. Következô lépésként új szervert helyeztek üzembe. Ezen az etoy-tartályrendszer 4.0 változata (http://fanclub.etoy.c3.hu:8080/tanksystem/), valamint legfrissebb, «az etoy védelme alatt« gyűjtônevű projektjük (termékcsalád, ahogyan ôk fogalmaznak) hálózati része kapott helyet (http://protection.etoy.c3.hu/).

Ez utóbbi egyrészt a hálózati adatkezelés biztonsága körül zajló diskurzushoz teszi hozzá a csoport véleményét, másrészt részletesen kidolgozott arculatukat mutatja új színben, hiszen ki áll az etoy védelme alatt és mitôl védik? Bár a kérdésre még nehéz egyértelmű választ adni, a lépcsôházi Coca Cola automata homlokán mindenesetre jól mutat a "protected by etoy" feliratú matrica.

A budapesti bemutató, (http://146.228.204.72:8080/history/budapest_residency.htm) mely a hálózati munkákat prezentáló kiállítások alap-paradoxonát (egyszemélyes terminál) frappánsan kikerülve igen dinamikusra kerekedett, külön említésre méltó s a csoport munkamódszerét pontosan jellemzô fináléval zárult. A kiállítótérben zajló, formatervezett, élô akciót zenével, adatrögzítéssel és videóvetítéssel keverô, a nagyszámú nézô részérôl aktív percepciót igénylô eseménysorozatról elôre megrendelt, s a művészek által fizetett taxik szállították át a közönséget a Capella Kávéházba, átkeverve az egyik hangulatot a másikba. Egy jó lemezlovas sem csinálná különbül.
Mix de luxe.