Bevezető - Introduction

A World Wide Web robbanásszerűen fejlődik és semmi jel nem mutat a lassulására.

Mély hálával tartozunk Dr. Pósvári Sándornak előrelátásáért és törekvéséért egy olyan nemzetközi WEB oldal létrehozására, amely az Internet egy Fórumaként fog működni környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések és megoldások megtárgyalására. A Web oldal létrehozásával Dr. Pósvári a magyar állampolgárok ezzel kapcsolatos véleményeit és kérdéseit olyan platformra bocsátja, ahol nyíltan, cenzúra nélkül lehet a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekről vitatkozni. A lehető legkülönfélébb kérdésekre perceken belül válasz érkezhet majd a Világ valamely tájáról.

A kommunikációnak eme típusa különösen fontos napjainkban, amikor a Bős-Nagymaros-i vízerőmű építésével foglalkozó per 1997 március 3-án elkezdődik a Hágai Nemzetközi Bíróságon. Ez a per arra hivatott, hogy elsimítsa a Duna szlovák területre történt elterelésével kapcsolatos nézeteltéréseket Magyarország és Szlovákia között. Milyen környezetvédelmi probléma lehet fontosabb a dunai ártérvidék eredeti állapotának visszaállításánál?

Az ügy világméretű támogatásával a hágai Nemzetközi Bíróság nagyszerű példát szolgáltat majd, amely hatással lehet az egész emberiség jövőjére.

The World Wide Web is exploding around us and shows no signs of slowing down. We owe a great deal of gratitude to Dr. Sandor Posvari, who has the foresight and ability to create an international Web site that will serve as a Forum on
the Internet for the discussion of environmental problems and solutions. Thus, Dr. Posvari is bringing the opinions and questions of the average Hungarian onto a platform where such concerns can be discussed openly without
censorship. In a matter of minutes answers are given from anywhere in the World to any question a person might have about the environment. This medium of communication is especially important at this point in time when the Danube
lawsuit at the International Court in The Hague will open on the 3rd of March, 1997. This lawsuit will adjudicate on the dispute between Hungary and Slovakia concerning the rerouting of the Danube onto Slovak territory. What
greater environmental problem than the restoration of the Danube Wetlands to their original state can be of concern today? With the World's support a great precedent might be set by The Hague Court that will influence the future of
mankind.

Madeleine H. Glover, M.A., M.S.
President/CEO
Hunport, Inc.
USA

 

Védnök: Madeleine H. Glover

Szakmai referens: Pongrácz Éva

Webmaster: Pósvári Sándor

A GREENPOINT támogatója: