Bachman Gábor:

"A Semmi Építészete"

"The Architecture of Nothing"

A Velencei Biennálé VI. Nemzetközi Építészeti Kiállításán a századfordulón épült Magyar Pavilont Bachman Gábor "A Semmi Építészete" címû provizórikus 1:1 léptékû építménye "foglalja össze": egyszerre épület, díszlet és kiállítási objektum. "A Semmi Építészete" összkulturális együttes, mely az építészet õsi kutatási eredményeit is felhasználva az építészet, az építészeti modellek, a zene, a film, a CD-ROM, a festészet és a kompjúterrajzok segítségével, egy sajátos, Magyarországról kiinduló, de nemzetközi nyelven történõ megközelítéssel próbálja a világot értelmezni.

"A Semmi Építészetét" bemutató, fából készült, vörösre és fehérre festett provizórikus építmény "díszletként" épül fel Velencében. A Biennálé bezárása után az épület "eltünik".

Az épület bejáratán áthaladva a keresztfolyosóba jutunk. A bal oldali folyosóban vetítjük Bódy Gábor Pszichokozmoszok címû fekete-fehér 1976-ban készült computer animációs filmjét.

Ha jobbra indulunk el a folyosón, Kocsis Zoltán e célra komponált zenemûvét (hanginstallációját) halljuk. A kupolatérben láthatjuk azt az építészeti CD-Romot, melyet Rajk László készített, Kocsis Zoltán zenei anyagát felhasználva.

A keresztfolyosó mögött, a bejárattal szemben található a Bachman által provizórikusan lefedett átrium. Az átrium közepén "A Semmi Építészete" fémmodellje (200 x 200 x 400 cm) látható. Az átrium "Bachman-szerû" lefedése alatt vörös falakon "A Semmi Építészetét" bemutató négy olajfestmény látható, kiegészítve négy kompjúterrajzzal, melyek szintén "A Semmi Építészetéhez" tartoznak.

A kiállítótér jobb szárnyában kerül felállításra a Kortárs Mûvészeti Múzeum fémmodellje (300 x 300 x 260 cm). Az eredeti pavilon falain a Kortárs Mûvészeti Múzeum 3 db 130 x 200 cm-es olajfestménye és 3 db 60 x 200 cm-es kompjúterrajza kerül kiállításra.

A kiállítótér bal szárnyában kerül felállításra a Dunakeszi Kísérleti Mûvésztelep fémmodellje (300 x 300 x 260 cm). A falakon a Dunakeszi Kísérleti Mûvésztelep 3 db 130 x 130 cm-es olajfestménye, illetve 3 db 60 x 200 cm-es kompjúterrajza kerül kiállításra.

Az eredeti pavilon bal szárnyának hátsó sarkából 140 cm magasságból egy híd indul el, kb. 10 méter hosszan megépítve az osztrák pavilon irányában. A két ország, illetve a két város - Budapest és Bécs - virtuális összeköttetésbe kerülhetnek a biennálé idõtartama alatt (ha mindkét fél úgy akarja). A Rajk László által készített CD-Rom ezt a virtuális összeköttetést kívánja modellezni.

A pavilon eredeti apszisával szemben lévõ falon Fehér László festõmûvész Bachman Gáborról festett 290 x 180 cm-es olajképe lesz látható.

At the 6th International Architectural Exhibition of the Venice Biennale, the Hungarian Pavilion, built at the turn of the century, is "summed up" by "The Architecture of Nothing," Gábor Bachman's provisional building of a scale of 1:1. It is simultaneously a building, a decoration and an object of exhibition. "The Architecture of Nothing" is a multi-cultural melange, which, utilizing the ancient findings of architectural research, and with the aid of architectural study and models, and the media of music, film, CD-ROM, painting and computer graphics, attempts to interpret the world with an approach that has its origins in Hungary, but has been transformed into an international language.

The wooden provisional building, painted red and white, displaying "The Architecture of Nothing" is to be built as an ornament in Venice. With the closing of the Biennale, the building will "disappear."

On the wall opposite the original entrance there will be an oil portrait (290 x 180 cm) of Gábor Bachman, painted by László Fehér.

Passing the entrance, we will reach a traverse. On the left, Gábor Bódy's first computer animation film, "Psychocosmoses" (1976), will be continuously screened on a video projector.

If we turn right, we will hear Zoltán Kocsis' music (sound installation), composed specifically for this purpose. In the domed hall, we will see an architectural CD-ROM compiled by László Rajk, making use of Zoltán Kocsis' music.

Behind the traverse and in front of the entrance, there is an atrium to be covered provisionally by Bachman. A metal model of "The Architecture of Nothing" (200 x 200 x 400 cm) will stand in the middle of the atrium. Below the Bachmanesque atrium facade, four paintings portraying "The Architecture of Nothing" will hang from the red walls, complemented by four pieces of computer graphics, which also belong to "The Architecture of Nothing."

Bachman's metal model of the Museum of Contemporary Art (300 x 300 x 260 cm) will stand in the right wing of the exhibition area. Three oil paintings (130 x 200 cm) and three pieces of computer graphics (60 x 200 cm) portraying the Museum of Contemporary Art will be displayed on the walls of the original pavilion.

Bachman's metallic model of the Experimental Artists' Colony in Dunakeszi (300 x 300 x 260 cm) will be erected in the left wing of the exhibition area. Three oil paintings (130 x 130 cm) and three pieces of computer graphics (60 x 200 cm) portraying the Experimental Artists' Colony in Dunakeszi will be displayed on the walls.

A bridge begins from the back corner of the left wing of the original pavilion, at a height of 140 cm. It is approximately 10 metres long and is directed towards the Austrian Pavilion. The two countries, or more precisely, the two cities of Budapest and Wien, may have a virtual connection with each other during the time of the exhibition (if both parties agree). The CD-ROM made by László Rajk attempts to mirror this virtual connection.