exhibition on and around the net / kiállítás a hálózaton a hálózatról

The ExplorationLab has been transformed into a demonstration space in which we are showing the C3 current and planned projects, such as: exhibitions, symposia, archiving and research, and the educational and art programs in connection with these. The presentation of the planned activity, using primarily the Internet, the working-exhibition reflects the inspiring presence of those individuals and previous initiatives that can be connected to the operations of the Center, and, moreover, carrying a timely message. Demonstrating the cultural continuity between past and present, open in every aspect ("That which is being made is ready.:" - Erdély Miklós), the schedule/matrix, arousing the impact of a multidisciplinary diagram, is accessible to the interested guests who are physically in the exhibition space, as well as for the Web-gastronauts surfing towards us.

Thus the future-users are able to step into a latent gallery, where they can act as an active, collaborative participant in developing the real or the (virtual) image. Understanding the past tense as the traffic signs of the highway, the next moment can be the common responsibility of the viewer and the creator. Is it the pitfall of methodological chaos, or the new grammar of the new synthesis that symbolises the interface used for accessing global knowledge?

A kiállítótér olyan demonstrációs térré alakul át, melyben bemutatjuk a központban tervezett és futó projekteket, mint: kiállítások, szimpozion, archiválás és kutatás és ezek kapcsolatai az oktatási és mûvészeti programmal. A tervezett aktivitást felmutató és elsôsorban az internetet használó munkakiállítás reflektál azon személyek és korábbi kezdeményezések inspiratív jelenlétére, melyek a központ tevékenységével kapcsolatba hozhatók, illetve ma is aktuális üzenettel szolgálnak. A múlt és jövô közti kulturális kontinuitást felmutató, minden szempontból nyitott ("kész van ami készül" Erdély Miklós), multidiszciplináris diagram hatását keltô schedule/mátrix egyaránt hozzáférhetô a bemutatóval fizikailag egy térben tartózkodó érdeklôdô vendégek, és az Weben felénk szörfölô gasztronauták számára.

A jövôfelhasználók így olyan látens galériába léphetnek, melyben a valóságos vagy virtuális kép(zet) elôhívásában aktív közremvködôként vehetnek részt. A múlt idôt a highway közlekedési tábláiként értelmezve a nézô és alkotó közös felelôsségévé válhat a következô pillanat: a metodológiai káosz csapdája vagy az új szintézis új grammatikája jellemzi-e a global knowledge eléréséhez alkalmas interface-t?