VIDEO BRIDGE
Az ipari eszközök és technológiák használata a vizuális mûvészetekben világszerte egyre gyakoribb, habár még újdonságnak számít az üzleti alkalmazásra szánt technológia oktatásban vagy mûvészeti kommunikációban való felhasználása. Az ajánlott VIDEÓ - HÍD a telekonferencia eszközeit szeretné felhasználni egy interkontinentális, audio-vizuális összeköttetés megteremtésére a magyar és kanadai mûvészek és fõiskolások között. A VIDEÓ - HÍD lehetõséget teremt a résztvevõk és a nézõk, hallgatók számára, hogy élõ adásban teremtsenek kapcsolatot, továbbá, hogy megvitassák a hasonlóságokat és különbségeket a két ország videó-produkciói között. Kanadában sok felsõoktatási intézményben mûködik videó-szak, és számos mûvészeti központból álló hálózat teszi lehetõvé a független alkotó munkát, amelynek produktumait nemzetközi szinten is bemutatják. Magyarországra viszonylag késõn érkezett a videó-mûvészet, de a 80-as évek elején, a kezdeti próbálkozások után a magyar független videó-mûvészet gyors fejlõdésnek indult. Hangsúlyoznunk kell, hogy - bár a technológiai körölmények még mindig hátrányosak - a mûvészek és tanárok széles körben tájékozottak és kitûnõ konceptuális hátterük van az új médiához. A Balázs Béla Stúdió Közép-Európában egyedülállóan jól megalapozott filmes hagyományok birtokában kezdett videó-készítési lehetõségeket teremteni a 80-as években.

A videó - viszonylag kis költségigényével és mentesen a meghatározó hagyományoktól - univerzális médium, amely lehetõséget teremt bármilyen irányban folytatható kísérletezésre. Magyarországon a videó-mûvészetben erõteljes konceptuális hatás jelentkezik - részben - a korlátozott technikai lehetõségek miatt. A témát gyakran a film vagy a dokumentáció határain kívül találják meg, a képzõmûvészetben, performance mûvészetben, szobrászatban, tükrözve a vizuális hátteret, amelyben számos mûvész dolgozik párhuzamosan videóval és más eszközzel. A témák köre kiterjed a vizuális vers, a számítógépes animáció és a zenére épülõ videó-munka változatos formáira a stílusok széles skáláján.

A jelenlegi kanadai videó-mûvészeti tendenciák felölelik az intermediális együttmûködést, az alternatív mûvészetet, és szorosan kapcsolódnak a politikához, szociológiához és környezetvédelemhez. Az esztétikai, alkotói, stiláris és felhasználási szempontok mind megvitatásra várnak mind a két országban. A VIDEÓ-HÍD megfelelõ összeköttetés lehetnek a mûvészeti fõiskolások között a Torontói Mûvészeti Fesztivál alkalmából.

Résztvevõk: Trinity Square Video, York University, Ontario Collage of Art Toronto and Academies of Fine Arts, Applied Arts, Balázs Béla Kísérleti Film és Videó Stúdió.