Két évvel ezelõtt, 1991 november 22.-én pénteken a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola INTERMEDIA Tanszéke megrendezte Médium-analízis (Egész napos tévénézés) címû kutatási akcióját, mely során rögzítettük a Magyar Televízió 1-es és 2-es csatornájának programját mûsorkezdéstõl mûsorzárásig, valamint folyamatosan de egy tervezett aleatorika szerint egy csatornán váltogatva az összes helyszínen fogható egyéb (mûholdas) adást kollektív, nyilvános tévézes keretében. Ezt az akciót 1993 november 19.-én megismételtük.

Két évvel ezelõtt, 1991 november 22.-én pénteken a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola INTERMEDIA Tanszéke megrendezte Médium-analízis (Egész napos tévénézés) címû kutatási akcióját, mely során rögzítettük a Magyar Televízió 1-es és 2-es csatornájának programját mûsorkezdéstõl mûsorzárásig, valamint folyamatosan de egy tervezett aleatorika szerint egy csatornán váltogatva az összes helyszínen fogható egyéb (mûholdas) adást kollektív, nyilvános tévézes keretében. Ezt az akciót 1993 november 19.-én megismételtük olyan formában, hogy a két évvel korábban felvett adást párhuzamosan és folyamatosan bemutattuk, s természetesen, mint akkor, az eseményeket dokumentáltuk.

Az akció több új elemet is tartalmazott: a képernyõkön az egyes - rögzített és "élõ" - mûsorok nem csupán párhuzamosan futottak, hanem lehetõség volt arra is, hogy egy mixeren keresztül valós idõben keverni lehessen bármelyik adás képét bármely másik hangjával, bármely két adásképet egymással illetve mindezeket kívánság szerint elektronikus trükkökkel, elmaradt viszont az irányított csatornaváltogatás.

Egyidejûleg az eseményekben részt vevõhallgatók interjúkat készítettek egymással valamint vendégekkel és egy kompjúterbe táplált kérdéssorra válaszoltak, mely tévénézési szokásaikat firtatta, s természetesen módjuk volt az akcióval kapcsolatos "jelen idejû" reflexióikat is közölni vagy megörökíteni.

Érdemes megjegyezni, hogy az akciót a résztvevõk többsége talán csak hetek múlva kezdte érteni, vagy akkor sem, jelentõségét pedig - mely másként a feldolgozó-elemzõmunka - talán még szervezõi se fogták fel igazán. Lehetséges persze, hogy ez azért van így, mivel legalább még egy akcióismétlésre szükség van ahhoz, hogy a továbblépés lehetségessé váljon. Erre legkorábban 1994 novemberében kerülhet sor, de az 1995-ös dátum tûnik reálisabbnak. Szerencsés lett volna, ha a programkezdésrõl "élõben" tájékoztathattuk volna a televízió nézõit, vagyis az 1-es vagy 2-es csatornán az adáskezdést követõen bejelentkezhettünk volna. Volt is pici esély, azonban mivel ezt szervezés helyett az automatizmusra bíztuk, e mozzanat elmaradt.

Terveztük, hogy a programot követõen elíndítunk alprogramként INTERMEDIA TÉVÉ címen egy televíziós adást, mely a Polifónia kiállítás ideje alatt, vagyis kb. egy hónapig a tanszék hallgatói munkájára építve "helyszíni" (tehát nem sugárzott és nem is kábelen továbbított, hanem csak ott létezõ) adóként lett volna látható. E tévé-szimuláció a hazánkban elérhetõtévék karakterológiai vizsgálatát nyújtotta volna, kiegészítve ezzel a médium-analízis akciót. Másik elõnye lett volna e munkának, hogy nyersanyagul szolgálhatott volna egy tévére alapozott exportperformancehoz, mely mintegy konzervként a médiumanalízist bárhova, bármikor szállíthatóvá tehette volna. Sajnos a Soros Alapítvány e vonatkozásban legalábbis szûkös anyagi lehetõségei miatt megvalósítására nem kerülhetett sor.