A linzi ARS ELECTRONICA Budapesten - computermûvészet/médiamûvészet


Symposion, bemutatók, találkozó az Intermédia Tanszék és a Media Research Alapítvány szervezésében, az Osztrák Kultúrintézet támogatásával, a Soros Alapítvány Kortárs Mûvészeti Központ, budapesti Goethe Institut és a budapesti Japán Alapítvány közremûködésével a Budapesti Õszi Fesztivál keretében a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán

1993. október 1-3.

Program:

Október 1.
18.00 : Megnyitó
Bemutató: The Tenth Muse. Compilation of the Festival Ars Electronica 1979-1993. (A tizedik múzsa, Összeállítás az Ars Electonica fesztiválról, 1979-1993.) hossza: 53'54'', készítette: Regina Patsch

Október 2.
de 10.00: ARS ELECTRONICA
Dr. Christine Schöpf elõadása a fesztivál történetérõl
Bemutató: Geschichter des Lebens. Ars Electronica 93.(44'08''), készítették: Regina Patsch és Bernhard Hain
Computermûvészet - médiamûvészet (beszélgetés)

du 14.00:
Waliczky Tamás munkái, 1987-1992 (videóbemutató, 50')
Michael Bielicky elõadása a Prágai Mûvészeti Akadémia Média Tanszékérõl
A computer lehetõségei és a magyar mûvészetoktatás (Szabó Domokos Magyar Iparmûvészeti Fõiskola, Szegedy-Maszák Zoltán MKF Intermedia)

este 18.00:
Peter Weibel és Regina Patsch: Über die Grenzen des Realen. Ars Electronica 1992.Die Welt des inneren Beobachters.(videó, 1 ó. 59' 09'')

Október 3.

de.10.00- 13.00:
Beöthy-Pereszlényi: Kosuth Velencében (videó,1993 45'26'')
Lux Antal: Mauerläufer (videó, 1991, 6' 10'')
Dávid Vera bemutatója
Bohár András: Árnyékkötõk, avagy ez elektrografikai mûvészet Magyarországon
Máté Gyula: Drótkefemûvészet elektrografikai alapanyagokon ("WBA")
Szkárosi Endre: Videónköltészet. Polypoézis (17'30''), Halotti Beszéd (5')
A Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Kalsruhe anyagaiból: Jeffry Shaw, Monique Mulder, Hegedûs Ágnes és mások mûvei

du. 14.00 :
Dubrovay László: Komputertechnika zenében (Bemutatásra kerül a szerzõ Symphonia c. mûve, 1992. 24')
Révész L.László: Világ-egyetem.Dia- és videóbemutató
Sugár János: A halhatatlan tettesek c. videóopera elemzése