Utószó

 

Reméljük, hogy ezzel a programmal sikerült bemutatnunk a hiperbolikus geometria legalapvetőbb fogalmait, vagy jobban megvilágítanunk, hogy a geometria mely tételei tartoznak az abszolút geometriához, és melyekre igaz, hogy csak az euklídeszi geometriában érvényesek. Szeretnénk ismételten hangsúlyozni, hogy az itt bemutatott összefüggések csak képeskönyvszerűen ízelítőt adtak a hiperbolikus geometria témaköréből, nem pótolják az elmélyült ismeretszerzést, legfeljebb kedvet teremtenek hozzá.

Talán sikerült új megvilágításba helyezni a már kialakult euklídeszi geometriai ismereteink egy részét is. Pl. amikor kimondjuk azt a mondatot, hogy: "Az  függvény képe egy egyenes", akkor lényegében az euklídeszi párhuzamossági axiómával ekvivalens állítást fogalmazunk meg.
 

Végül  engedtessék meg, hogy Babits Mihály gondolatai zárják A Bolyai-geometriával kapcsolatos - talán nem is az első, de reményeink szerint semmiképpen sem az utolsó - időtöltésüket.
 


BOLYAI
"Semmiből egy új, más világot teremtettem."
                                                            Bolyai János levele atyjához.

Isten elménket bezárta a térbe.
Szegény elménk e térben rab maradt:
a kapzsi villámölyv, a gondolat,
gyémántkorlátját még csak el sem érte.
 
Én, boldogolván azt a madarat
ki kalitjából legalább k i 1 á t o t t;
a semmiből alkottam új világot,
mint pókhálóból sző kötélt a rab.
 
Új törvényekkel, túl a szűk egen,
új végtelent nyitottam én eszemnek;
király gyanánt, túl minden képzeten

kirabolván kincsét a képtelennek
nevetlek, mint Istennel osztozó,
vén Euklides, rab törvényhozó.

                                                                                (Babits Mihály)


 
Irodalom
 
[1] BOLYAI János: Appendix A tér tudománya
Akadémiai Kiadó Budapest, 1977.

[2] WESZELY Tibor: Bolyai János Matematikai munkássága
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981.

[3] REIMAN István: A geometria és határterületei
Gondolat Kiadó, Budapest, 1986. 374. -413. old.

[4] Nagy Pillanatok a Matematika Történetében
Gondolat Kiadó, Budapest, 1981.
4. fejezet: BIZÁM György:" Semmiből egy új, más világot teremtettem." Mi a Bolyai-geometria? 103. - 137. old.

[5] DÁVID Lajos: Bolyai-geometria az Appendix Alapján
Kolozsvár, 1944.
A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola reprint kiadása

 

<<<<<