Elõadás és bemutató
1999. december 10. 19.00
Lights	 and Sounds website

1959-ben született. Képzõmûvészeti tanulmányait Hamburgban végezte, tanára volt többek között Claus Böhmler és Henning Christiansen. 1990 óta helyspecifikus hanginstallációkat és -objekteket állít ki, emellett hangkollázsokat és hangszeres mûveket hoz létre. Munkáinak középpontjában a szinesztetikus érzékelés áll. A nézõk bevonásával készülõ, a hétköznapi élet témáiból kiinduló zenemûveiben új aleatorikus folyamatok létrehozását tûzte ki célul. Svédországban és Németországban él és dolgozik.

Tilman Küntzel jelenleg a nemzetközi EMARE-csereprogram keretében tartózkodik Budapesten. Most a november folyamán Szõnyi Andrással közösen létrehozott Internet-projektek és a LIGHTS & SOUNDS ciklusba tartozó korábbi mûveinek Internet-dokumentációja mellett gyakorlati példákon keresztül mutatja be fényintervallumokon alapuló kompozíciós rendszerét.