Médiatörténet - Médiakritika                                                                 elõadássorozat a C3-ban
 


A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ - Soros Alapítvány nevében meghívjuk

Ravi Sundaram
Technogenezis és hálózati politika Indiában

címû elõadására

idõpont: 1998. június 18. 18.00 óra
helyszín: C3 Auditórium
1014 Budapest, Országház u. 9.

Ravi Sundaram elõadásában az indiai hálózati politika fejlõdésével foglalkozik. A hálózat Indiában fontos szerepet játszik különbözõ állami feladatvállalásokban éppúgy, mint elit vagy szélesebb rétegeket érintõ kezdeményezésekben, de nem kapcsolódik a nyugati világ hálózati politikájához. Bár Indiát gyakran úgy emlegetik, mint potenciális szoftver-nagyhatalmat, amely óriási, technikailag jól képzett szakember-tartalékkal rendelkezik, a valóság mégis a multinacionális erõk túlsúlyát és a technológiai árucikkek cseréjének egyenlõtlen áramlását mutatja. Másfelõl viszont a Nyugatot lassan körbezárja a felemelkedõ kelet-ázsiai neo-modernitás. Az indiai hálózati politikának számolnia kell ezekkel a kezdeményezésekkel és jelenségekkel, s ugyanakkor merítenie kell a filmes és zenei kultúrák hatalmas tartalékaiból.

Ravi Sundaram a Centre for the Study of Developing Societies (Fejlõdõ Társadalmak Kutatási Központja; Delhi, India) tagja. Korábban a Fernand Braudel Center (Binghamton, New York) munkatársa volt. Kutatásaiban az elektronikus tér, a techno-kultúrák, a transz-nacionalizmus és az új indiai városi környezet kapcsolatával foglalkozik. Jelenleg egy könyv megírásán dolgozik, amelynek témája a dél-indiai techno-városok és a nyugati/kelet-ázsiai modernitás határainak összefüggései.

Ravi Sundaram ezidáig is rengeteget írt kutatási témáiról, Indiában és világszerte számos fórumon adta elõ nézeteit. A múlt évben Amszterdamban, Bombayban, Johannesburgban, New Yorkban és Minneapolisban tartott elõadásokat. Épp most ért véget egy tanári megbízása a baltimore-i John Hopkins University-n. 1998 nyarán a párizsi Maison des Sciences de l'Homme-ban fog dolgozni, és a linzi Ars Electronica Center-ben tart elõadást.

Az elõadás angol nyelven hangzik el.
Az elõadás után szeretettel várjuk vendégeinket egy pohár italra.