C3
INTERNET.GALAXIS
C3 BEMUTATÓK

WEB-INSTALLÁCIÓK


ANDREJA KULUNCIC

Az állam és a polgár kommunikációjára fókuszáló galaxison Andreja Kuluncic azt kutatja, hogy utóbbiak szerint létezik-e valójában párbeszéd az &aacut e;llam és az állampolgárok között?
A látogató errõl egy több részbõl összeálló projekt keretében nyilatkozhat: a Galaxison felállított installációról a mû website-ján kereszt&u uml;l vezérelheti a Parlamentben elõtûnõ szöveget.
A munkával interakcióba lépõ nézõk zöld/piros választásukkal egyben szavazatot adnak le. Ezáltal egy elrejtett szöveget hívnak elõ fokozatosan a Parlamentben elhelyezet t monitoron. A szöveg a szavazatok arányában piros illetve zöld. Igy a honatyák egy héten keresztül on-line értesülhetnek a polgárok véleményérõl.

http://www.c3.hu/collection/zoldpiros/JUKKA YLITALO

Jukka Ylitalo kreatív biztonsági rendszere az emberi mozgás elemi fizikai paramétereit elemzi, hangokká és képekké alakítja majd továbbküldi az internetre és a múzeum ban felállított vezérlõpulthoz.

http://interface.xs2.net

http://ifxs.c3.huNÉGYESSY ANDRÁS

Négyessy András médiamûvész. 1997-ben végzett a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola videó szakán. Diplomamunkája elérhetõ a C3 homepage-érõl :

http://www.c3.hu/~negyessy/aquarium/aqua.html

A Virtuális Akvárium projekt kísérletet tesz arra, hogy hogyan lehet az interaktív multimédia segítségével a videófilmet manipulálni. "Az 'on-line' installáció Kle ist Amphitryon címû drámájának inspirációja révén született.
Programozó: Kovács Tamás.

Azzal, hogy ki is valójában az ember, csak a mások által tartott tükörben szembesül igazán. Az istenek játéka révén Amphitryon és Sosias szembekerül önmag&aacut e;val. Énjeik megkettõzõdése olyan drámai bonyodalmat okoz, hogy a darab végére sem mások, sem önmaguk nem tudják eldönteni ki is valójában az igazi. Ebben a bizar hely zetben illúzió és valóság határai összemosódnak. Hasonló szerepet tölt be a videó-látvány, mely olyan szituációt teremt, amelyben valóság & eacute;s illuzió kérdése egymástól függetlenül sokakban felvetõdik. Az etüdben Sosias az, aki belekerül ebbe a tér-idõ labirintusba. Merkur tükröt tart elé ö nmaga képében, míg végül elfogadja énje megkettõzõdését."
A Virtuális Akvárium egy web-oldal és az installációs tér webszerveren keresztül történõ összekapcsolásával keletkezik. A web-kamera által felvett kép (a l& aacute;togató arca) megjelenik a web-oldalon, ahol a felhasználó manipulálhatja a látványt és kommunikálhat vele.
Abban az esetben, ha nincs felhasználói aktivitás, a web-oldalon a szerverprogram lép kapcsolatba a látogatókkal az installációs térben.ELÕADÁSOK

FEBRUÁR 27-ÉN 16-20 ÓRA KÖZÖTT:

GERFRIED STOCKER (ARS ELECTRONICA CENTER, LINZ, AUSZTRIA)

Meghirdeti az 1998-as Prix Ars Electronica-t (Ars Electronica díjat), melynek témája:

INFOWAR


ASTRID SOMMER (ZENTRUM FÜR KUNST UND MEDIENTECHNOLOGIE, KARLSRUHE, NÉMETORSZÁG)

Bemutatja a ZKM multimédia CD periodikája, az artintact 4 kötetét, melyen Waliczky Tamás, Jean-Louis Boissier, George Legrady, Marina Grzinic és mások mûvei l&aac ute;thatók.ALEX ADRIAANSENS (V2, ROTTERDAM, HOLLANDIA)

Ismerteti a V2 Organization mûködését és az Amszterdami nyilatkozatot, melynek célja, hogy segítse az európai médiakultúra kialakulását.TILOS MÛVÉSZET

http://www.c3.hu/collection/tilos/


A C3 GYÛJTEMÉNY

Olia Lialina: Agatha Appears

http://www.c3.hu/collection/agatha/

Olia Lialina: Agatha feltûnik. A projekt virtuális utazás a világ körül, majdnem minden marad a régiben, csak az URL változik. A vidéki lány és a rendszergazda találkozá sa a teleportálás elõtt.Artworld Anonymous

http://www.c3.hu/c3/artworld.anonymous/

Artworld Anonymous: egy tanácsadó testület eredményei az interfész-kutatás területén. AA tanácsai nyomán jött létre például a Telemorzsák/Telefloppyk, &Uacu te;tikönyv Telephóniába, azaz média-archeológia a lemezlovasok munkamódszerével.Veress Zsolt - Szépfalvi Ágnes: Közös név / Common Name

http://www.c3.hu/collection/common_name/

Veress Zsolt-Szépfalvi Ágnes: Közös név. Képregény a vidámparkban dolgozó mûvész és a médiamûvészeti kurátor tragikus szerelmérôl.Szegedy-Maszák Zoltán: Cryptogram

http://www.c3.hu/cryptogram/

A Cryptogram egy kommunikációs rendszer: segítségével bármilyen digitális üzenetet virtuális szoborrá kódolhat.
Virtuális szobrok formájában küldheti el elektronikus leveleit, melyeket a címzett visszakódolhat eredeti formájukra.


Kapitány András: Erdély Miklós 1969-1979

http://www.c3.hu/collection/em/

Erdély Miklós munkáinak bemutatása diagram segítségével 1969-1979
A jelenleg már megtekinthetô elsô verzióban Erdély Miklós munkái, elképzelései, ötletei, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumok úgy kerültek bemutatásra, hogy a mûvek kutathatóak és tanulmányozhatóak legyenek.


ETOY TANKSYSTEM 4.0

http://www.etoy.com/

http://broadcast.etoy.com/tanksystem/

http://protection.etoy.c3.hu/

etoy: a testületi identitás jegyében dolgozó nemzetközi mûvészcsoport állandóan frissülô hálózati központja.


Alexei Shulgin: FORM

http://www.c3.hu/collection/form/

Alexei Shulgin Forma c. projektjében a HTML nyelv formai elemeit állítja a mûvészi kifejezés szolgálatába, mindezt pregnáns és sajátságos, elsô látásra felismerhetô módon. A végeredmény elképesztô mennyis&eac ute;gû, a provokáció és a meditáció között oszcilláló sorozat: a szürke oldalakon a html-kód elemei szervezik önmagukat játékos, repetitív, mozgá sukkal állandóan új élményeket generáló vizuális rendszerekké.


Nyikos Lajos: Fraktálok a mûvészetben

http://www.c3.hu/collection/nyikos/

"Egyetlen dolog látszik bizonyosnak: a fraktális szimmetria a kép vizuális komplexitását jelzi. Talán a festõ kezére, a kép "írására" jellemzõ: a m&ucir c;vész ugyanúgy "csinálja" a hátteret és az elõtérben álló figurák kis részleteit, az eget és a fûszálakat (gondoljunk van Goghra)."


Farkas Gábor: sense-data

http://www.c3.hu/~gfarkas/sense-data/MOKKA CSOPORT: JELENIDÔ

http://www.met.hu/mokkadocs/mokkahp.htm

Révész Kata - Révész László László -Kangyal András - Földesi Géza: Jelenidõ Négyen váltakoznak mint évszakok; az Országos Meteorológiai Sz olgálat számítógépérôl érkeznek az idôjárás adatai: a virtuális arc minden órában ezekhez igazodik. Az arc elemeinek változásai a sokéves átlagtól való pillanatnyi eltéréshez kötôdnek: a négy évszakhoz kapcsolt négy-négy alkotóelem köz&uu ml;l azok határozzák meg az arc mindenkori képét, amelyek a középértéktôl a tavaszi, nyári, ôszi vagy téli értékek felé való eltérésn ek megfelelnek. Egész álló nap, egész álló éjjel.


Éjjeli õrjárat: Kísérleti dokumentum

http://www.sztaki.hu/providers/nightwatch/kiserleti/

Kísérleti dokumentum: 8 fiatal képzômûvész (Bakos Gábor, Beöthy Balázs, Eperjesi Ágnes, Gerhes Gábor, Koronczi Endre, Sugár János, Várnai Gyula, Weber Imre) az & Eacute;jjeli Ôrjárat hálózati folyóirat felkérésére készített hálózati mûvei.


A KONCEPTUÁLIS MÛVÉSZET HATÁSA MAGYARORSZÁGON

http://www.c3.hu/collection/koncept/Homeless homepage

http://www.c3.hu/collection/homeless/

A "Saját szemmel" címû fotó-projekt Budapesten indult el 1997 júliusában. Különbözõ életkorú, különbözõ élethelyzetben lévõ hajlé ;ktalanok készítettek fényképeket egyszerû, eldobható fényképezõgépekkel mindennapi tapasztalataikról, helyzetekrõl, barátokról - mindarról, amit az &e acute;letükbõl fontosnak, vagy érdekesnek tartanak. Minden képhez rövid kommentárt kértünk a készítõktõl, mely segíti azok megértését.


Négyessy András: Relaxstation

http://www.c3.hu/~negyessy/

On-line multimedia projekt: "Relax Station" A nagy kihívást az interaktív multimédia területén az jelenti, hogy hogyan lehet létrehozni olyan valós idejû interaktív környezetet aho l a felhasznaló pusztán az egér navigációja segítségével rugalmasan beavatkozhat az animáció minden dimenziójába mint például a hang, a világí tás, a kamera pozíciója vagy a mozgás iránya . Ezáltal az animáció elemei alapjában nem változnak meg, mégis a mû dramaturgiai végeredménye más &eacu te;s más lesz. Az így létrejövõ végeredmény egy nyitott kimenetelû projekt, mely önnáló életre kel a weben és ráadásul nem egy kiállít&aacu te;s vagy egy statikus oldal, sokkal inkább eszközöket "toolokat" kínál fel mint egy "virtuális studió". Az állomas hét darab ezzel a koncepcióval elkészített "interaktí ;v mozit" tartalmaz.AJÁNLJUK A KÖVETKEZÔ OLDALAK MEGLÁTOGATÁSÁT
A SITE-OK ELÉRHETÔK A C3 HOMEPAGE-ÉRÔL

Cyber-atlas

http://cyberatlas.guggenheim.org/intro/ca-f.htmlIneligent Life

http://www.c3.hu/collection/ca/ca-f.htmlTowards a European Media Culture - From Practice to Policy

http://www.c3.hu/collection/p2p/frames1.html
INTERMEDIA

http://www.c3.hu/InterMedia/ig

Magyar Képzôművészeti Fôiskola Intermédia Tanszék hallgatóinak munkái
NGO (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS - CIVIL SZERVEZETEK)

bemutatkoznak a Magyar Soros Alapítvány által támogatott civil szervezetek
ParaRadio

A ParaRadio 1997. június 4-én sugározta elsõ adását az interneten. Azóta minden szerdán 17:00 órától négy óra élõ adással jelentkezik a technol ógia, kultúra és életmód témakörében. Az eddig elkészült összes adás elérhetõ archív hanganyag formájában az interneten a
http://www.c3.hu/para/ címen, a rádió hallgatásához csak internetes elérés, hangkártya, és az ingyenes RealPlayer software szükséges, mely let& ouml;lthetõ a weboldalunkon keresztül.
A ParaRadio egy teljes hétre kiköltözik az Internet Galaxisra. Ezalatt folyamatosan közvetíti a helyszinen történteket az internetre RealAudio formátumban, megszólaltatja a látogatókat, kiállítókat, és természetesen a szokásos mûsorok is a helyszinrõl jelennek meg. Ha látni is akarod a ParaRadio készítõit, nem csak hallani, az Internet Galaxison megteheted
ezt...
freemail

Ingyenes e-mail
szolgáltatás egy héten keresztül az Iparmûvészeti Múzeum területérõl is.
C3   

Fôoldal    Mûhelyek    Események    Gyûjtemény    Keresés