Médiatörténet - Médiakritika                                                                 előadássorozat a C3-ban
 


A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ - Soros Alapítvány nevében meghívjuk

John Hopkins
"szó-párbeszéd-Fény-felfedezés-cselekvés: áttörés az üvegen"

címû elõadására

idõpont: 1998. június 11. 18.00 óra
helyszín: C3, Auditórium,
1014 Budapest, Országház u. 9.

"A nyelv elgondolható úgy is, mint elsõdleges közvetítõ technológia: ebben az értelemben pedig az emberek közötti közvetlen kommunikációra rárakódott minden további közvetítõ - vagyis általánosabb szóhasználat szerint a technológia maga - éppen a megértést gátolhatja.

Mindazonáltal a technológiailag közvetített pillanatban még lehetséges a beszéd és az odafigyelés. Amint érzékeljük, hogy a közvetítõ elnyomja, deformálja és eltéríti abbéli igyekezetünket, hogy figyelni tudjunk a Másikra, még szükségszerûbb, hogy Párbeszédbe kezdjünk és olyan tereket teremtsünk, amelyekben a Párbeszéd létrejöhet és mûködhet. A Párbeszéd ösztönzõleg hat a dolgok születésére, átalakulására és a felfedezésekre - forradalmi mûvészet, ha a csend mellé helyezzük kritikus ellenpontként. A Párbeszéd, mint a szív és a lélek tiszta kifejezõdése, minden jelentéssel bíró cselekvés lényege.

Az elõadás a Párbeszéd létét, a közvetítõk történetét és erõhatásait tárja föl, valamint saját jelenlétünket a magánvaló világban."

Az elõadó, John Hopkins, nomád mûvész, "net-worker" és oktató, aki számos technológia-alapú médiumon dolgozik, de munkájában a személyes jelenlét szerepe is meghatározó. Idejét megosztva Észak-Amerikában, Skandináviában és Európában tölti: elõadásokat tart, tanít (Kunstakademie, Düsseldorf; Ultimate Akademie, Köln; University of Art and Design, médiamuhely, Helsinki; University of Colorado, USA; School of Visual Arts, NYC; Winchester College of Art, UK; Academy of Fine Arts, FI), párbeszédeket kezdeményez. Izlandon, a reykjaviki Mûvészeti Fõiskolán létrehozta a fotográfia és elektronikus médiumok programot. Mérnök geofizikusként diplomázott a Colorado School of Mines-ban (szakterülete az elektromagnetikus és gravitációs mezõ elmélete és gyakorlata volt), a coloradói egyetemen fotó- és videómûvészetbõl diplomázott (MFA).

http://members.iex.net/~hopkins/

Az elõadás angol nyelven, tolmácsolás nélkül hangzik el.