Elsô szemeszter:

1997. május 16-tól

június 28-ig

Második szemeszter:

1997. szeptember 12-tôl

1998. január 10-ig.

Hetente két alkalommal:

* pénteken 16-19 óráig

* szombaton 10-13 óráig

* Vezetô tanár:

Pásztor Erika Katalina, médiamûvész, tanár (Magyar Iparmûvészeti Fôiskola, Audiovizuális Szak)

* Jelentkezési határidô: 1997. május 12.

A jelentkezéshez kérjük, mellékeljen egy rövid életrajzot, valamint egy rövid leírást arról, miért akar részt venni a kurzuson, és hogyan, mire kívánja használni az itt szerzett ismereteket (max. 1 oldal).

* A kurzus elvégzését, választható gyakorlati vagy elméleti vizsga teljesítése után, a C3 által kiadott oklevél igazolja.

A kurzus tandíjmentes.