bevezetés a mûvészetbe

A kurzus az elsô szemeszterben sorra veszi a technikai eszközök használatát, valamint a kapcsolódó technológiai folyamatokat felhasználói szempontból, alapfokú ismereteket nyújtva.

A második szemeszterben az alkalmazásokról lesz szó, valamint néhány elméleti kérdés felvetésével a videó és computer mûvészet társadalmi és filozófiai aspektusaival foglalkozunk. A második szemeszter alatt 2-3 fôs csoportokban elkészített feladat teljesítésével konkrét gyakorlati ismeretekre lehet szert tenni.

*A kurzusra elsôsorban olyan személyek jelentkezését várjuk, akik nem rendelkeznek semmilyen videó- vagy számítógépes elôképzettséggel, eszközzel, és máshol sincs módjuk hozzájutni ezen eszközök használatához, viszont munkájuk vagy érdeklôdésük megkívánja az alapfokú elméleti és technikai (technológiai) tudás elsajátítását.

A kurzusra nem jelentkezhetnek mûvészeti (és mérnöki, informatikai) egyetemek vagy fôiskolák nappali tagozatos hallgatói, valamint más egyetemek mûvészeti fakultásán tanuló hallgatók.