Elôadások:

Bevezetés: idô alapú mûvészetek

Képalkotó eszközök 1. - Videó.

Képalkotó eszközök 2. - Számítógép.

Képalkotó eszközök 3. - Komplex technikák.

Képmanipuláció (image-processing) 1. Két kép illesztése, vágás, egyszerû trükkök. Úsztatás, luminencia, krominancia alapján kulcsolt képek.

Képmanipuláció (image-processing) 2. Több kép(sor) illesztése. Bonyolult (multi-layering) szekvencia tervezése.

Képmanipuláció (image-processing) 3. Speciális effektek és speciális eszközök.

Képmanipuláció (image-processing) 4. Komplex digitális videó utómunka. A videó hangja: zene, effektek, utószinkron.

Képmanipuláció (image processing) 5. Számítógépes képmanipuláció, kétdimenziós képek, és a használatos szoftverek.

Photoshop (Painter) programok ismertetése 1.

Photoshop (Painter) programok ismertetése 2. Szekvencia létrehozása: 2D animáció.

Háromdimenziós képek, a számítógépes modellezés 1. A virtuális tér és kamera.

Képmanipuláció (image-processing) 6. Háromdimenziós képek.

A számítógépes modellezés 2. 3D animáció + videókép.

3D animáció és videókép együttes alkalmazása 2. A különbözõ szekvenciák készítése speciális számítógépes programmal (non- lineáris editálás Composerrel).

A különbözô szekvenciák készítése speciális számítógépes programmal (non-lineáris editálás Composerrel).

Az ötlettôl a megvalósításig: storyboard, prezentáció, elôkészítés, forgatókönyv, technikai forgatókönyv.

Alkalmazások 1. Szobrok, installációk, díszletek.

Alkalmazások 2. Autonóm mûvek (videó, film, kísérleti film, animáció, virtuális valóság, cd-rom stb.).

deg.Alkalmazások 3. Hálózati kommunikáció.

Alkalmazások 4. Alkalmazott mûfajok.

Televízió és kommersz. Az innovatív televízió. TV kontra videó.

Az audiovizuális kommunikáció jövôje és szerepe az információs társadalomban.

A videó és computer mûvészet társadalmi szerepe (és kapcsolata a hagyományos mûvészeti formákkal). "Nyelv és lélek": nyelvi közösségek, nemzeti kultúra kontra "globális falu": az általános emberi kultúra tendenciái az ezredforduló körül.

Az idô alapú mûvészetek filozófiai aspektusa. Összefoglalás.

Vizsga (teszt) és bemutató.