english
ballroom
Kaija Saariaho, Kozári Hilda és Esa Vesmanen
zene-fény installációja
Kortárs Mûvészeti Múzeum / Ludwig Múzeum Budapest
1997. december 9-december 21.
megnyitó: december 9-én, 18 órakor
                                                    ball1: gömb, golyó, labda
ball2: bál
room: terem, tér, szoba
Kozári Hilda és Esa Vesmanen installációja a múzeum vörös márvánnyal borított aulájának komor atmoszféráját formálja át fény, mozgás és Kaija Saariaho Felhôzenéje segítségével.
Az installáció központja a 11 méter magasból ingaszerûen függô gömb, azaz bolygó. A fémgömb mágneses mozgással, a zene függvényében változtatja a teret és a reflektorok fényét. A csarnokszerû térben elhelyezett hangszórók számítógép által generált különös zenét sugároznak a közöttük mozgó látogatónak, melynek programját Kaija Saariaho zeneszerzô hozta létre. A ballrom látogatói egy kozmikus tér vázlatos képén belül a valós világból egy virtuális térbe léphetnek át.
A budapesti installációval egyidôben a III. Helsinki Fényfesztivál (Valon voimat) eseményeként az épülô Kiasma (Kortárs Mûvészeti Múzeum) hatalmas üvegfalára vetítve, az utcáról látható a ballroom. A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ segítségével az Interneten is lehet "látogatni" a projektet.
Kozári Hilda képzômûvész (Budapest) és Esa Vesmanen belsôépítész (Helsinki) 1995 óta dolgoznak együtt mûvészeti projekteken. Közös kiállétásaikon fôként fényinstallációkat mutatnak be. Kaija Saariaho (Párizs-Helsinki) Finnország egyik legjelentôsebb kortárs zeneszerzôjeként ismert. Mûvei nemcsak hangzásukban ûjak, de a technika új lehetôségeit is kitûnôen használja fel darabjaihoz, így díjat nyert az Ars Electronicán is, Linzben.
Megtekinthetô:
>>      a Kortárs Mûvészeti Múzeum / Ludwig Múzeum Budapest aulájában
          hétfô kivételével naponta 16-18 óra között
          Kortárs Mûvászeti Mûzeum/Ludwig Mûzeum Budapest
          Budavári Palota, 'A' épület
          1014 Budapest, Szent György tér 2.
>>      A Helsinki Fényfesztiválon (Valon Voimat) videóvetítés formájában,
          az épülô Kiasma (Kortárs Mûvészeti Múzeum) homlokzatán