Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába


Feudalizmus


Tóth Péter, a magyarországi cigányság feudalizmus kori történetének elemzésekor kiváló munkát végzett. Fontos, hogy a cigányság története a környezet által lejegyzett. A levéltári források sokszor nem azzal a céllal készültek, hogy a mai kutató tájékozódjon belőlük; Leginkább az maradt fenn, amit az egyik korszak a másikkal érdemesnek tartott közölni. Általában nehezíti az objektív történet megírását az is, hogy a levéltári források túlnyomó többsége olyan alkalmakkor keletkezett, amikor a romák egy csoportja összeütközésbe került a környezettel.Polgári kor


Bana József, a Győri Városi Levéltár igazgatója írta ezt a majdnem 100 évet feldolgozó fejezetet.


A 2. fejezet legvégén található egy szintagma: "voltak fasiszta törvényjavaslatok". A szerkesztő nem kommentálja a leírtakat. Ugyanakkor elérhető e pontról egy két perces bejátszás, mely megszólaltatja az egyre durvább törvényjavaslatokat és képet ad a koncentrációs táborok embertelen körülményeiről.Fejezetek a ’45 utáni cigánypolitika történetéből


A fejezetet Sághy Erna írta, aki kutatatlan tartja ezt a területet. Anyagait levéltári - főleg budapesti - forrásokból meríti, s úgy nyilatkozott, hogy a CD-ROM-on szereplő munkája a kutatás jelenlegi stádiumát tükrözi.


Sághy Erna jelenleg a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Néprajzi Múzeum támogatta levéltári kutatásokban vesz részt.