Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába

Ezt a címet kapta a Bódi László által 1993 óta végzett antropológiai kutatásokat bemutató rész a CD-ROM-on.


"Mindig is magával ragadott a cigány emberek őszintesége, vitalitása, a nagycsaládok atmoszférája, az idős emberek bölcsessége. Csodálom másságukat, s szomorú lennék, ha e túlracionalizált és túlmaterializált világ olvasztótégelyében feloldódna e kultúra, amely mélystruktúráiban olyan értékeket hordoz, amelyet csak kevesen képesek megnyilatkoztatni. És ha levetkőzzük előítéleteinket, akkor megfürödhetünk mindazok őszinte tekintetében, akik megosztják velünk hajlékukat, örömüket és bánatukat, szorongásaikat és félelmeiket, elbeszélik sorsukat." - írja. Ez a rész kiváló ellenpontja a Szociológia fejezetnek.


"Remélhetőleg anyagom gazdagítja az 'olvasó' cigány kultúráról alkotott képét. Hiszen legtöbbször a másik, az mindig te vagy." - fejezi be bevezetőjét a szerző.