Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába

A tömegkommunikáció című fejezet igazi szociológikum. Az első két fejezet megpróbálja bemutatni a tömegkommunikáció működését, s beágyazni a témát e kontextusba. A 3. fejezet a sajtó "adói" oldalát mutatja be: milyen képet rajzol a tömegkommunikáció a cigányságról. A 4. fejezet pedig a hírfogyasztók felől szemléli a folyamatokat, vagyis azt, hogy az emberekben milyen kép alakul ki a romákról. Szó esik az 5. és a 6. fejezetben az információhiány okozta társadalmi zavarokról, és a rémhírek kialakulásáról.


A fejezet zárlataként néhány újságcikket olvashatunk el. A szerző szándéka nem az volt, hogy valamiféle áttekintést adjon a magyar sajtó cigány vonatkozású cikkeinek történetéből. Inkább arra kívánja sarkallni a kedves olvasót, hogy maga is keressen cikkeket a megjelenő lapokból. Próbáljon meg a sorok között olvasni, és keressen összefüggéseket a cikkekben közölt információk között!