Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájábaEz a fejezet a cigány nyelvről szól. Nem kíván - nem is tud - teljes képet adni az összes cigány nyelvjárásról. A fejezet írója azt azonban fontosnak tartja, hogy elhelyezze a cigány nyelvet a világ nyelveinek rendszerében. A nyelvtörténeti rész betekintést kíván adni abba, milyen más ma is élő - vagy éppenséggel már kihalt - nyelvek hatottak a cigány nyelvre az elmúlt évezredben.


A harmadik, etimológiai fejezet kb. 300 cigány szót és annak eredetét ismerteti szófaj szerinti besorolásban. A főnevek témák szerint, az igék pedig az ige tőve szerint vannak csoportosítva.


A cigány nyelvről szóló fejezetben az olvasó talál egy ún. zsebnyelvtant, mely az oláhcigány nyelvjárás néhány jellegzetességére, illetve hangtanára hívja fel a figyelmet.


A világon az emberek több, mint fele - így a cigány emberek is- ún. diglossziában (kétnyelvűségben) él. Ezzel foglalkozik a IV. fejezet.