Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába

A cigány képzőművészeten kalauzol végig minket e fejezet, mely több mint 400 műalkotás gyűjteménye is egyben.


Kerékgyártó István szerint nem beszélhetünk a cigány képzőművészet történetéről, mivel a történetiséget sajátos módon kell értelmeznünk: az egyes országok cigány képzőművészei sokáig jobbára egymástól elszigetelten tevékenykedtek. Ily módon a cigány képzőművészet története egészen a XX. század közepéig valójában az egyes cigány alkotók munkásságának áttekintése.


Időszerűvé vált a cigány képzőművészet nemzetközi áttekintése, történeti útjának felvázolása. Hiszen a feltáratlanság, az információhiány miatt ez egy rejtező történet és emiatt többnyire még az alkotók tudatában sem jelentkezik hagyományként.