logo picture

PROJECT LEAP '96
LEAP PROJEKT '96

child3 picture child2 picture

Creating a link between school children in London and in Budapest focusing on the environment, via a live Internet link, using Silicon Graphics INDY STUDIO computer terminals, under the organisation of the Soros Foundation Hungary / C3: Center for Culture & Communication in collaboration with Concord Invest, and LEAP in London in collaboration with Friends of the Earth, Peace Child International and Living Earth.

PROJECT LEAP 96 was initiated on July 5, 1996 as a live interactive art installation using VideoConferencing screen projections between London and Budapest (C3). Schools from England and Hungary commenced work together on pollution and environmental recycling projects via the screen-based installation linking the two countries. The initial group of children involved was between 8 and 14 years old.


Activities included:

· the creation of a 3-dimensional map of the area around their school, made from found materials that can be recycled;

· listing the positive and negative points about the areas, then drawing maps of their future vision for the area, adding parks, recycling bins, trees, etc.;

· the presentation of their projects, discussion of the differences between their future maps and the existing 3D installation;

· discussing together over the LIVE LINK possible ways to tackle the problems on one another's environmental maps. What would benefit the area and the local community? Are there recycling facilities in the area? What can they recycle: glass, plastic, aluminium, newspapers, magazines, etc. What does each group save or throw away?

Programme Continuity:

All children participating receive a pocket-size Passport to the Future (Peace Child International), which includes the quote:

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

and in which they will write what environmental projects they will work on together. The passport will also bring them into close contact with other children around the world working on similar projects.


The installation and VideoConferencing link was the starting point for the schools to continue working together on recycling and pollution projects, and to share what they have accomplished, becoming a constant exchange of ideas between the two countries.


PROJECT LEAP 96 has established a link between the youth of both countries, enabling them to continue working together on environmental projects that they will begin to create and develop with one another. Ultimately, their future vision of what they would like their area to look like may become a reality.

Images

Budapesti és londoni iskolás gyermekek találkozója az Interneten keresztül: a találkozó témája a környezetvédelem. A két helyszín közötti Internet-kapcsolat a Silicon Graphics INDY STUDIO számítógép-termináljainak segítségével jött létre. A szervezést Budapesten a Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központja végezte, együttmûködve a Concord Invest Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.-vel. Partnerünk a londoni LEAP szervezet, akik a programban az ottani Friends of the Earth, a Peace Child International, valamint a Living Earth szervezetekkel mûködtek együtt.

A LEAP 96 PROJEKT 1996. július 5-én vette kezdetét London és Budapest (C3) közötti videókonferenciával, amelyben élõ interaktív mûvészeti installációt hoztak létre a gyerekek. Angliai és magyarországi iskolák e két országot összekapcsoló közös képernyõn dolgoztak környezetvédelemmel és szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos projekteken. Az elsõ programban 8 és 14 év közötti gyerekek vettek részt.

A program során a gyerekek a következõ tevékenységekben vettek részt:

· iskolájuk környékérõl háromdimenziós térképet készítettek, eldobott de újrahasznosítható tárgyak felhasználásával;

· az iskolájuk környezetében található pozitív és negatív tényezõk felsorolása után elkészítették ideális, jövõbeli térképüket, parkokkal, szelektív gyûjtõedényekkel, fákkal, stb.;

· az élõ kapcsolat során bemutatták egymásnak térképeiket, s megbeszélték az ideális terv és a létezõ állapotot rögzítõ háromdimenziós térkép közötti különbségeket;

· Az ÉLÔ KAPCSOLATON keresztül a gyerekek megvitatták a térképeken megjelenített környezeti problémákat és a megoldással kapcsolatos javaslatokat. Mi javíthatna a környék és a helyi lakosság helyzetén? Léteznek-e szelektív hulladékgyûjtõ létesítmények a környéken? Milyen anyagok gyûjtésére alkalmasak: üveg, alumínium, újságpapír, folyóirat, stb? Átalában mit dobnak el és mit õriznek meg a résztvevõ diákcsoportok?

A program folytatása:

Minden résztvevõ gyermeknek jár egy Uacute;tlevél a Jövõbe (a Peace Child International szervezet jóvoltából), a következõ idézettel:

Sohase kételkedj abban, hogy egy kis csoport meggondolt és elkötelezett polgár megváltoztathatja a világot. Valójában õk azok, akiknek ez valaha is sikerült.

Az "Útlevélben" a gyerekek feltüntetik, milyen közösen végzendõ környezetvédelmi projektekben kívánnak részt venni. Ezzel az útlevéllel még közelebbi kapcsolatba kerülhetnek a világ többi táján élõ, és hasonló projekteken dolgozó gyermekekkel.

Az installációval és videó-konferenciával megteremtett kapcsolat kiindulópontként szolgál a két ország iskolái számára a környezetvédelemmel és a környezetszennyezés megelõzésével kapcsolatos további közös projektek kivitelezéséhez, az eredmények egymással való megosztásához, és a két ország közötti információcsere állandósulásához.

A LEAP 96 PROJEKT ennek a kapcsolatnak a kiépítését segíti elõ. Reméljük, ezzel majd valósággá is válhatnak a gyerekek mai álmai arról, hogy milyen környezetben szeretnének élni.

Képek