PERFORMANCE

JENS BRAND - WALDO RIEDL

ÉRZÉKELŐK ÉS GYUFASZÁLAK

1996. SZEPTEMBER 26. CSÜTÖRTÖK, ESTE 7 ÓRA

Három szereplő ül az asztalnál. Mindegyikük előtt egy-egy halom gyufaszál hever, három ultrahangérzékelő az asztal lapja és az érzékelő közötti távolságot méri. Az érzékelők az asztal fölött csatlakoznak egymásba. A szereplők az érzékelők által befogott területen kezdik el építeni gyufaszál-tornyaikat. Abban a pillanatban, amikor a torony összedől abbahagyják az építkezést. A tornyok magasságát az érzékelők mérik. A mérési eredmények számítógép segítségével különböző hang-paraméterekké válnak. A hangerőt a középső torony határozza meg, a torony emelkedésével párhuzamosan nő a hangerő is. Az asztallap szintmagasságában a hangerő 0, következésképp a performansz némán kezdődik és elsőként a hangerőt építő szereplő rakhatja fel gyufaszálait. A bal és a jobb torony a két szinuszhullám hangmagasságát határozza meg. Az asztallap szintje ugyanazon hangmagasság két tónusával egyenlő. Az egyik hangszín a jobb torony épülésével emelkedik, a másik a bal torony növekedésével lesz mélyebb. A lehető legnagyobb intervallum egy fél hangnyi lépést eredményez. A performansz a hangtorony összedőlésével véget ér.

JENS BRAND - WALDO RIEDL

SENSORS AND MATCHES

7PM SEPTEMBER 26. 1996. THURSDAY

The three performers are sitting at a table. In front of each of them a pile of matches is placed and three ultrasound sensors measure the distance between the table surface and the sensor. The three sensors are adjusted above a table. Each performer begins to construct a tower out of matches within the measuring area of the sensors. She/he stops her/his activity when the tower collapses. The sensors measure the growth of the three match-towers. The result of the measurement is transformed by a computer into different sound parameters. The middle tower determines the volume. The volume rises parallel to the construction of the tower. the table-surface equals no volume, thus there is no sound in the beginning of the performance. The constructor of the central tower begins ahead of the others. The left and the right tower determine the pitch of two sinus-waves. The table-surface equals two tones of the same pitch. One tones becomes higher with the construction of the right tower and the other one becomes lower with the erection of the left tower. The largest possible interval will be a halftone step. The performance finishes with the collapse of the "volume" tower.