C3 Kulturális és Kommunikációs Központ - 2002 október 21.  
Nyílt nap a C3-ban
Fókuszban a ZKM*
*Zentrum für Kunst und Medientechnologie – Karlsruhe
18.00 - C3 auditórium

Iconoclash
Peter Weibel elõadása

Az 1999 óta a karlsruhei ZKM élén álló neves mûvész, kurátor, mûvészet- és médiateoretikus szakember a ZKM nagy interdiszciplináris kiállítása kapcsán fejti ki gondolatait arról, milyen szerep jut a modern világban a képeknek tudomány, mûvészet és vallás reprezentációja során. Legitim-e egyáltalán efféle felhasználásuk? Mi a képrombolás és a képimádat lényege? Az elõadás illeszkedik a C3 tavaly indított Kép és percepció címû kutatási programjához.
Peter Weibel emellett bemutatja a karlsruhei médiaintézményt és beszél a közeljövõ projektjeirõl.

19.00 - C3 auditórium

Infermentál – bemutató

A filmkészítés kísérleti útjait és a filmnyelvet kutató Bódy Gábor elsõ nemzetközi sikerét Baden-Württembergben érte el: 1976-ban Amerikai anzix címû diplomafilmje elnyerte a mannheimi filmfesztivál fõdíját. Amikor a rendezõ 1980-ban a MAFILM-nél lehetõséget kapott egy kísérleti szekció felállítására, akkor született meg egy kinematografikus idõszaki kiadvány, az Infermentál ötlete. A korábbi kísérleteket összefogó és újaknak teret adó nemzetközi periodikum médium- és artikuláció-kutatással, a filmnyelv új funkcióival foglalkozott. Lexikon-része ismeretlen filmalkotások beküldésére ösztönzött. Az Infermentál elsõ kiadására húsz éve, 1982-ben került sor, a videoperiodika teljes anyaga Bódy halála után került a ZKM gyûjteményébe. Magyarországon az összes kiadás mindeddig nem volt hozzáférhetõ, jelen alkalomtól kezdve azonban kutathatóvá válik a C3-ban.

19.30 - C3 Galéria

artintact
karlsruhei ZKM DVD-ROM kiadványának bemutatója

A ZKM 1994 és 1999 között egyedülálló formában gyûjtötte össze a korszak kiemelkedõ interaktív médiamûvészeti alkotásait. Az artintact a könyv és a CD-ROM kombinációjaként elsõsorban azokra a mûvekre koncentrált, amelyek a ZKM rezidenciaprogramjának keretében, a 90-es évek második felében jöttek létre. A német médiaintézmény idén DVD-ROM formájában jelentette meg az artintact „virtuális múzeumának" összkiadását.
(Baden-Württemberg Arcai kulturális fesztivál – a Hungarofest támogatásával)

2002 :: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ