eye
Az emberi látás élménye nélkülöz mindennemű erőfeszítést és azt a csalóka benyomást kelti, hogy a vizuális információfeldolgozás egy igen egyszerű folyamat. Azonban, ez az illúziónk rögtön szertefoszlik, ha belegondolunk abba, hogy a látórendszer egy 2 dimenziós, térben és időben fragmentált jelsorozatból kell hogy létrehozza az egységes és folytonos 3 dimenziós vizuális élményt. Hogy ez milyen óriási teljesítmény, mi sem bizonyítja jobban, mint a mesterséges látás és képfeldolgozás terén az utóbbi néhány évtized megfeszített munkájával elért meglepetésszerűen szerény eredmények.
Az előadások célja, hogy megismertesse a vizuális percepció és megismerés iránt érdeklődő hallgatóságot a látás központi idegrendszeri feldolgozásával kapcsolatos legújabb eredményekkel. Az előadások a látás alapvető idegrendszeri struktúráinak és mechanizmusainak leírása után a legújabb vizsgálati módszerekkel szerzett adatokat ismerteti, különös tekintettel a látott világ bizonyos „furcsaságainak” (perceptuális jelenségek, illúziók, percepciós zavarok) magyarázatára. Előadásainkban kitérünk arra is, hogy miben járulnak hozzá ezen legújabb eredmények olyan magasabb rendű idegrendszeri funkciók megértéséhez, mint az emlékezet, döntéshozatal, érzelmek, tudat valamint a vizuális művészi látásmód.
 in English A LÁTÁS
a neurobiológiától a percepcióig avagy a művészi látásmód és alkotó folyamatok alapjait képező neurális és kognitív folyamatok
Dr. Kovács Gyula és Dr. Vidnyánszky Zoltán előadásai


 
Az előadások vázlata
 
 
2001 október 3, 18.00
1. A látás neurobiológiája
A párhuzamos és hierarchikus vizuális információfeldolgozás neuroanatómiai alapjai és mechanizmusai
Neurális kód és neurális szelektivitás

2001 október 17, 18.00
2. A látott világ dimenziói az idegrendszerben
Szín, forma, tér
Kovács Ilona (Rutgers University, NJ.) előadása
Az előadás anyaga:http://zeus.rutgers.edu/~ikovacs/C3_2001.html
 

2001 november 7, 18.00:
3. Vizuális perceptuális folyamatok és neurális mechanizmusok közötti kapcsolat
Detekciós és diszkriminációs küszöbök | Kontextuális és figyelmi folyamatok | Tanulás, emlékezet, képzelet és vizuális tudat
 

2001 november 21, 18.00:
4. A látás mint aktív folyamat
Cselekvés és percepció összefüggései
 


2001 december 12, 18.00:
5. A művészet és az agy
Vizuális perceptuális szerveződés és vizuális művészeti irányzatok, kifejezési formák (Gregory, Wade stb.) S. Zeki: Az esztétika agyműködés megértésen alapuló elmélete VS Ramachandran: A művészi élmény létrejöttének neurobiológiai törvényei Reprezentációs és nem-reprezentációs látáselméletek és a vizuális művészetek (Noë)
 

 
Ajánlott irodalom:
Changeux, J. P.: Agyunk által világosan
Julesz Béla: Dialógusok az észlelésről
Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba
 


 
 Helyszín: C3 Alapítvány, Budapest I. Országház u. 9, Auditórium