"Modern mûvészeti múzeum"
A kortárs mûvészet és a múzeumi helyzet Magyarországon 2000-ben
 

?
!
+
-
0
 


Meghívó

a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, a Magyar Festõk Társasága,
a Mûkritikusok Nemzetközi Szövetségének (AICA) Magyar Tagozata, valamint
a Régészeti és Mûvészettörténeti Társulat által szervezett

"Modern mûvészeti múzeum"
A kortárs mûvészet és a múzeumi helyzet Magyarországon 2000-ben

címû nyilvános vitára.

Idõpont: 2000. november 30. 18 óra
Helyszín: C3 Alapítvány, Budapest, I. Országház u. 9.

Moderátor: Mélyi József

Vitaindítók:
Fitz Péter mûvészettörténész
Kovalovszky Márta mûvészettörténész
Kováts Albert képzõmûvész
Radványi György építész

Felkért hozzászólók:
Kócziánné Dr. Szentpéteri Erzsébet, Közgyûjteményi Fõosztályvezetõ, NKÖM
Varga Koppány, mûvészettörténész, múzeumi szakértõ, ccc + bogner
Habony Árpád, kulturális beruházási szakértõ, ccc + bogner


A vitát a C3 az Interneten real-video formátumban közvetítette.

 

Hazánkban a modern mûvészet helyzete soha nem volt kedvezõnek mondható, legalábbis Mátyás király óta. Rezsimek, kormányok, korszakok hozhatók közös nevezõre e szempontból. Kivételes helyzet tehát, ha a magyar kormány új modern mûvészeti múzeum alapítására szánja el magát. Erre ebben az évszázadban egy kézen megszámlálható alkalommal került csak sor, minden esetben felemás megoldásokat eredményezve. Európa szinte minden országában, sõt jelentõs városaiban sorra nyílnak meg az új mûvészetet és az új kommunikációs funkciókat felvállaló korszerû intézmények, kiállító komplexumok, a helsinki Kiasmától a berlini Hamburger Bahnhofig. Azt a nézetet, mely szerint ez a gazdag országok kiváltsága lenne, mindennél ékesebben cáfolja az a tény, hogy az elsõ európai kortárs mûvészeti gyûjtemény 1935-ben Lódzban jött létre. Ha Magyarországon is itt az idõ, azt csak üdvözölni lehet.

De milyen lesz ez az intézmény, milyen módon fog mûködni, ha létrehozásáról a jelen magyar mûvészetének aktív képviselõi, az érdekeltek, a szakmai érdekképviseletek, a modern mûvészet szakértõi csak újsághírbõl értesülhettek, és a koncepció létrehozásakor nem csupán tapasztalataikra, de a véleményükre sem volt kíváncsi senki? Vagy még nincs is koncepció, csak felépül több milliárdért egy épület? A szakmai beszélgetés és a vélemények ütköztetése mellett többek között ezekre a kérdésekre várunk választ a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma meghívott munkatársaitól, az eddig elkészült és készülõ tervezetek kidolgozóitól. Az új javaslatok felvetésére is alkalmat nyújtó nyilvános vita meghívottjai mûvészettörténészek, képzõmûvészek, építészek, újságírók, kiállítási intézmények és szakmai szervezetek vezetõi.