Cryptogram


instructions introduction Compose a message Contents of the mailbox


 • vissza a címlapra
 • a projekt rövid ismertetése
 • útmutató a "Cryptogram-módszer" használatához szövegek titkosításához
 • A demó-változat
 • Ön a Cryptogram kiállítótermi változatát nézi, így az alábbiakban csupán azok leírását olvashatja. Amennyiben saját számítógépére telepíteni szeretné valamelyiket, látogasson el a Cryptogram weboldalaira: http://www.c3.hu/cryptogram/.

  Letöltés

  1. JAVA programok

  Az új JAVA-ban írt programok abból a célból készütek, hogy a számítógéphez kevésbé értôk számára is használhatóvá tegye a Cryptogram-ot. A programok bármilyen JAVA applikációt futtatni képes gépen/operációs rendszeren futtathatók.

 • a grafikus interface-szel megáldott, és kulcsfile készítésére alkalmas JAVA-fileok könyvtára
 • a parancsorientalt JAVA-fileok könyvtára

 • A java programok használatához némi installációra lesz szüksége. Mindenekelõtt amennyiben számítógépén még nem fut JAVA környezet, töltse le a http://java.sun.com címrõl, és installálja az ott olvasható instrukciók szerint. Figyeljen arra, hogy a JAVA könyvtárak megfelelõ módon szerepeljenek a PATH-ban, és a CLASSPATH változó is a megfelelõ helyre mutasson.

  a grafikus interface-szel megáldott, és kulcsfile készítésére alkalmas JAVA-fileok

  A programok letölthetők (.java kiterjesztésû) forrás, ill. futtatható (.class) kiterjesztésű java classok formájában. A fõprogram neve en_de_cr.class, elindításához a "java en_de_cr" parancsot kell kiadni. A program igen szerény felhasználói felülettel rendelkezik: a grafikus felhasználói felület

  1.2 a parancsorientált környezetben működő JAVA programok

  A programok letölthetők (.java kiterjesztésű) forrás, ill. futtatható (.class) kiterjesztésű java classok formájában is. Ezek a programok a "command-line"-ról indíthatók:

  • A "txt2vrml" program ASCII szövegfile-ok Cryptogrammá kódolásához használható. A program indításának szintakszisa: "java txt2vrml keyfilename textfilename vrmlfilename" ahol a "keyfilename" a kódoláshoz használt kulcs-file neve, a "textfilename" a titkosítandó szövegfile neve , a vrmlfilename pedig az elkészítendő Cryptogram (praktikusan .wrl kiterjesztésű) file neve.

  • A "vrml2txt" program Cryptogramok szövegfile-lá visszakódolásához használható. A program indításának szintakszisa: "java vrml2txt keyfilename vrmlfilename textfilename" ahol a "keyfilename" a kódoláshoz használt kulcs-file neve, a vrmlfilename a visszakódolandó Cryptogram-file neve, a "textfilename" pedig a dekódolt üzenetet tartalmazó file neve.

  2. "közönséges" (C forrású) programok

  A programok mind (C) forrás, mind "végrehajtható" formában letölthetôk. A forrás-fileokra kattintva megtekintheti azokat a netscape ablakban is, de kilistázhatja a "download-kõnyvtár" tartalmát is, ahol az összes file (beleértve az "applikációkat" is) megtalálható. Az "applikációk" a különbözô operációs rendszereknek megfelelô alkonyvtárakban találhatók. Az "eredeti kulcs" egy egyszerû szövegfile, ha "saját kulcsot" szeretne készíteni, érdemes megvizsgálnia.

 • txt2vrml.c - a "titkosítóprogram" c-forrása
 • vrml2txt.c - a "megfejtőprogram" c-forrása
 • az elõbbi programok mindkettejéhez szükséges
 • file/könyvtár lista
 • linux alatt használható fileok listája
 • MS-DOS, WIN95 vagy NT alatt használható fileok listája
 • back to the welcome-page
 • brief explanation of the project
 • instructions on using the "Cryptogram-method" for encrypting texts
 • The demo
 • You are exploring the exhibition-version of Cryptogram, where you can read only the description of the dowloadable files. To download and use the Cryptogram tools on your computer, please visit: http://www.c3.hu/cryptogram

  Downloading

  1. JAVA applications

  The new JAVA applications are created to enable the less-experienced computer-users to use the Cryptogram-system. You can run these applications on any kind of computer/operating system which supports JAVA applications.

 • JAVA applications with graphical interface & capability to create simple keyfiles
 • The command-line driven JAVA applications

 • Some installation is required to use the java programs. First of all if you don't have the JAVA environment on your computer, you have to download and install the necessary files from http://java.sun.com according to the instructions by SUN. Make sure that the JAVA binaries are included in your PATH, and the CLASSPATH variable points to the right classes.

  1.1 java applications with graphical interface & capability to create simple keyfiles

  The programs re downloadable both in the form of source (with the extension .java), and in the form of "executable" java classes(with the extension .class). The main program is called "en_de_cr.class", the "java en_de_cr" command starts it. The program has a very basic user interface: the graphical interface

  1.2 The command-line driven JAVA applications

  The programs re downloadable both in the form of source (with the extension .java), and in the form of "executable" java classes(with the extension .class) as well. You can run these programs from the command-line:

  • The "txt2vrml" program can be used to convert ASCII textfiles to Cryptograms. The syntax of running the program is: "java txt2vrml keyfilename textfilename vrmlfilename" where "keyfilename" is the name of the keyfile, the "textfilename" is the name of the textfile to be encrypted and "vrmlfilename" is the name of the resulting Cryptogram's filename(practically with the extension .wrl).

  • The "vrml2txt" can be used to decode Cryptograms to "their meanings". The syntax of running the program is "java vrml2txt keyfilename vrmlfilename textfilename" where "keyfilename" is the name of the keyfile (the same one which is used for the encryption), the "vrmlfilename" is the name of the Cryptogram-file to be decrypted, and "textfilename" is the name of the resulting textfile, containing the meaning of the decoded Cryptogram.

  2. "regular" applications (sources in C)

  The program files are available both in form of (C)source-codes and executables. You can find links to the source-files below to examine them in the netscape window, but alternatively you can get a list of the "download directory", where all the files (including the executables) are accessible. The "executables" are located in subdirectories named according to the different operating systems. The "original-key" is a simple text-file, you can use as a reference for creating "own keys".

 • txt2vrml.c - the source code of the encrypting program
 • vrml2txt.c - the source code of the decoding program
 • the "original key": needed by both of the programs above
 • directory listing
 • directory listing of files for linux
 • directory listing of files for MS-DOS, WIN95 or NT